Aktualności

WięcejW związku z rozpoczęciem przebudowy drogi gminnej ul. Żeromskiego w Głuchołazach Burmistrz Głuchołaz    zaprasza mieszkańców ulicy Żeromskiego na spotkanie w dniu 5 lipca 2016r. o godz.17.00, w celu zapoznania się planem realizacji przebudowy ww drogi.

Nadmieniam, że wszelkie wniesione przez Państwo uwagi odnośnie realizacji

Więcej

Od dnia 4 lipca do 2 sierpnia została przywrócona kontrola graniczna na przejściach granicznych wymienionych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 czerwca 2016 roku. Burmistrz Głuchołaz informuje, że w Gminie Głuchołazy przejścia wyznaczone do przekroczenia granicy to:

Otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie wybranych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy.

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarte konkursy ofert na:

Regulamin Konkursu

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych po-przez upowszechnianie wybranych dyscyplin sportowych na terenie gminy Głuchołazy w okresie: lipiec-grudzień 2016 r.

Czytaj więcej...

WięcejWNIOSKODAWCO zapoznaj się z możliwościami wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020

 

Więcej informacji tutaj.

BKMZ dniem jutrzejszym tj. 1-go lipca 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Głuchołazy oraz odwiedzających nas gości do korzystania z pierwszej na Opolszczyźnie bezpłatnej komunikacji miejskiej. Zaplanowane trasy przejazdu pozwolą przemieszczać się z odległych zakątków miasta oraz niektórych sołectw do centrum miasta, a także w miejsca najczęściej odwiedzane. Dodatkowo w miesiącach wakacyjnych w soboty i niedziele bezpłatnie będzie można dojechać do Jarnołtówka i Pokrzywnej. Pamiętajmy, że zaproponowane trasy oraz rozkład jazdy to wersja mogąca ulec zmianie w oparciu o zgłaszane potrzeby. Dla osób korzystających z bezpłatnej komunikacji miejskiej w dniu jej uruchomienia czekają niespodzianki. Zatem wypatrujcie państwo biało - niebieskiego autobusu, który wpisze się jako stały element w specyfikę ruchu kołowego naszej gminy.

 

Aktualny rozkład jazdy w zakładce: DLA MIESZKANCÓW > Miejski rozkład jazdy

WięcejDzięki przyznanemu wsparciu finansowemu w wysokości ponad 3 mln. euro pochodzącemu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020 w ramach podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, wnioskodawcy z obszaru LGD będą mogli otrzymać dofinansowanie na cele spójne z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR).

Więcej inforamcji tutaj.

WięcejW związku z planowaną zmianą organizacji ruchu na os. Koszyka w Głuchołazach przedstawiamy Państwu dwie propozycje oznakowania ww osiedla. Pierwsza propozycja z wprowadzeniem strefy zamieszkania na całym osiedlu, która wymusza oznakowanie każdego miejsca postojowego oraz piesi mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają
pierwszeństwo przed pojazdami. Drugi wariant ze strefą ograniczenia prędkości do 30km/h - wariant ten pozwala na zredukowanie oznakowania drogowego do obowiązującego minimum, a pierwszeństwo przejazdu przed pieszymi mają pojazdy. Przy wybudowanych chodnikach oraz ograniczeniu prędkości bezpieczeństwo pieszych jest również zachowane.

Zapraszamy Państwa (szczególnie mieszkańców oś. Szymona Koszyka) do wyrażenia akceptacji jednej z 
przedstawionych propozycji na prfilu facebook - owym https://www.facebook.com/MiastoGlucholazy/

WięcejDowiedz się kiedy i na jakich zasadach Lokalna Grupa Działania będzie mogła objąć dofinansowaniem z PROW 2014-2020 właśnie Twój pomysł!

 

Więcej informacji tutaj.

500Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Głuchołazach przypomina mieszkańcom Gminy, iż z dniem 1 lipca br. upływa termin składania wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego (500+), który uprawnia do przyznania świadczenia z wyrównaniem od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski złożone po dniu 1 lipca 2016 r. będą uprawniały do przyznania świadczenia od miesiąca, w którym zostały złożone.

WięcejKiedy małemu dziecku obiecuje się wycieczkę do najwspanialszego parku rozrywki, możemy być pewni, że z niecierpliwością będzie odliczało dni. Z podobną sytuacją spotkałam się w moim mieście, jednakże nie było tam ani karuzeli, ani dzieci. Byli za to cudowni, czekający Seniorzy z Zakładów Opiekuńczo -  Leczniczych w Głuchołazach, których już po raz trzeci odwiedzili młodzi artyści - wolontariusze Gminnego Centrum Wolontariatu prowadzonego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach. 

WięcejPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na organizację robót publicznych. Termin składania wniosków: od 21.06.2016 r. do 30.06.2016r. Okres trwania robót publicznych:

- refundacja przez 3 miesiące (bądź krótszy okres) - gwarancja zatrudnienia min. 1 miesiąc

Po zakończeniu naboru, wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków, która przy ocenie wniosków kierować się będzie m.in. długością okresu gwarantowanego zatrudnienia po robotach publicznych i

Więcej 

Wiadomość, która cieszy wszystkich uczniów naszej gminy. W dniu dzisiejszym tj. 24 czerwca 2016 roku uczniowie poszli do szkoły jedynie na uroczystość zakończenia roku szkolnego 2015/2016, aby odebrać świadectwa szkolne. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński uczestniczył w uroczystości zakończenia roku szkolnego w

Więcej 

Po raz czternasty Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wyróżnił najlepszych uczniów Gminy Głuchołazy, którzy w roku szkolnym 2015 / 2016 uzyskali średnią ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe sprawowanie. Wręczone na uroczystości nagrody to medale, dyplomy oraz talony na puchar lodowy, który można zrealizować do końca wakacji w lokalu "Grażynka" przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 4 (naprzeciw Ośrodka Zdrowia). Nagrody wręczali