Aktualności

WięcejZarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór informuje, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. podpisana została Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dzięki której LGD rozpoczęło realizację LSR na obszarze Gmin: Głuchołazy, Kamiennik, Korfantów, Nysa (z wyłączeniem miasta Nysa), Otmuchów, Paczków, Pakosławice i Skoroszyce.

Więcej informacji tutaj.

 Więcej

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrza Głuchołaz

o przystąpieniu do sporządzenia:

  1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy

  2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Bohaterów Warszawy obejmującego teren położony pomiędzy ulicami Bohaterów Warszawy i Powstańców, a linią kolejową w Głuchołazach

  3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie - Skłodowskiej w Głuchołazach

  4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowy Świętów

  5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy

 oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektów zmian planów miejscowych i w/w projektu planu miejscowego.

WięcejLetnie spacery z przewodnikiem po Głuchołazach to świetna propozycja na sobotnie przedpołudnia. Przybliżenie historii miasta zaklętej w zabytki, które przetrwały do naszych czasów pozwoli każdemu uczestnikowi inaczej spojrzeć na obiekty funkcjonujące w świadomości mieszkańców lub widziane oczami współczesnych turystów. Wyruszymy w miejsca na obrzeżach miasta, które związane są z wydarzeniami lokalnymi, wplecionymi w sytuacje mające swe odzwierciedlenia w historii określonych państw. Pozwolą one również na podziwianie wspaniałych okoliczności przyrody, w które wkomponowane zostało stare Capricolium. Wycieczka będzie się kończyć w rejonie obiektu fundacji "Bene Volens" usytuowanego w sąsiedztwie byłego domu wczasowego "Górnik".  Zapraszamy serdecznie młodzież, seniorów oraz całe rodziny. ODWIEDŹ I POLUB GŁUCHOŁAZY NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/MiastoGlucholazy

 

WięcejZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 29 czerwca 2016r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ.

WięcejNyskie Księstwo Jezior i Gór jest stowarzyszeniem działającym jako lokalna grupa działania, które w dniu 29 kwietnia 2016r. podpisało z Zarządem Województwa Opolskiego Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach której pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 środki unijne w wysokości ponad 3 mln. euro.

Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą?

Planujesz założenie domu opieki?

Chcesz uzyskać dotacje na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie takiego obiektu?

Część 2.2Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Limit pozyskanych środków przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie wynosi 100.000,00 zł.

Środki z  rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą być przeznaczone na

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. Historia magistra vitae. W celu uzyskania więcej informacji odsyłamy do strony Biuletynu Informacji Publicznej.

 

WięcejRedakcja Dziennika Urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego niniejszym przekazuje informację o ogłoszeniu aktu normatywnego / innego aktu prawnego w wojewódzkim dzienniku urzędowym:

Dane ogłoszonego aktu normatywnego / innego aktu prawnego:

- rodzaj aktu: UCHWAŁA
- numer aktu: XX/200/16
- organ wydający Rada Miejska w Głuchołazach
- data aktu: 2016-05-25
- tytuł aktu: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII/395/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach na terenie miasta Głuchołazy będących własnością Gminy Głuchołazy

Miejsce ogłoszenia:

- Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego
- Rocznik: 2016
- Pozycja: 1186
- Data ogłoszenia: 2 czerwca 2016
- jednolity identyfikator aktu http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2016&poz=1186

WięcejW roku 2016 klasy pierwsze klasy szkół ponadgimnazjalnych kontynuują naukę według nowej podstawy programowej. W klasie pierwszej wszyscy uczniowie uczą się większości przedmiotów w zakresie podstawowym. W klasie drugiej i trzeciej realizują wybrane przedmioty w zakresie rozszerzonym, przygotowując się do matury. W związku z tym, mając już prawie czteroletnie doświadczenie w organizacji nauczania w taki sposób, przygotowaliśmy dla kandydatów do naszego Liceum nową ofertę, która

Więcej20.06.2016r. o godzinie 17.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą Kler. Kler to firma produkująca meble wypoczynkowe posiadająca  silną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym, sprzedająca swoje produkty na całym świecie. Z roku na rok obecność tej marki na rynkach międzynarodowych stale rośnie poszerzając się o kolejne kraje i placówki handlowe.

WięcejMieszkańcy naszej gminy bardzo chętnie biorą udział w ogólnopolskich akcjach ukierunkowanych na propagowanie konkretnego tematu. Tak też i dzisiaj uczniowie i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie oraz przedszkolaki przyłączyli się do ogólnokrajowej akcji masowego czytania pod hasłem "jak nie czytam jak czytam". W ramach wymienionego przedsięwzięcia

Niniejszym uprzejmie informuję o zamiarze rozpoczęcia przez Gminę Głuchołazy odbudowy historycznego transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy – Mikulowice etap II oraz rozbudowy dróg gminnych w Jarnołtówku i w związku z tym informuję o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnienia kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 ).