Aktualności

 

Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

Pragniemy Państwa poinformować,

iż Gmina Głuchołazy przystąpiła do opracowywania

Lokalnego Programu Rewitalizacji (LPR)

Burmistrz Głuchołaz zaprasza mieszkańców na spotkanie w dniu 13.06.2016r. dotyczącym projektu budowy dróg : ul. Zapolskiej, Fredry, Tuwima, Brzechwy i Mickiewicza.

Zaproszenie

WięcejPrzedstawiamy Państwu prezentację pokazującą najważniejsze zadania zrealizowane w 2015 roku dzięki właściwemu gospodarowaniu środkami pozyskiwanymi min. z funduszy europejskich.

Więcej

15 czerwca 2016r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie będą pełnić dyżur w ramach kampanii informacyjnej dotyczącej możliwości pozyskania środków na zatrudnienie nowych pracowników. W godzinach od 16.00 do 19.00 głuchołascy przedsiębiorcy będą mieli możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące wsparcia jakie oferuje PUP a także otrzymają bezpośrednią pomoc w wypełnianiu wniosków. Dyżur pełniony będzie w Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 4A.

 

Więcej221 rowerzystów 28 maja stanęło na starcie XXIV Ogólnopolskiego Rajdu Kolarskiego ZDOBYWAMY PRADZIADA. Jest to wyścig, podczas którego zawodnicy zdobywają najwyższy i najbardziej kolarski szczyt czeskich, Jeseników. Walczą z czasem o jak najlepsze lokaty, ale też są uczestnicy, dla których czas to rzecz mniej istotna, a liczy się udział, wjazd i jak sami mówią, wspaniała i niepowtarzalna atmosfera. Do zawodów zgłosiło się wiele reprezentacji klubowych i innych

Więcej

Dzięki drugiej edycji Festiwalu Teatrów Ulicznych głuchołaski czerwiec kojarzony będzie z wielkim wydarzeniem kulturalnym. Trzynaście szczęśliwych wydarzeń artystycznych pozwoliło oderwać się szerokiej publiczności od rzeczywistości dnia powszedniego i przenieść się w świat teatru, muzyki chóralnej i poezji śpiewanej. Ale można było również posmakować

alarm

W dniach 07-09.06.2016 r. w ramach ogólnopolskich Cwiczeń p.k. „RENEGADE-SAREX 16/I”, przewidziane jest uruchomienie syren alarmowych na terenie Gminy Głuchołazy.

 

Więcej 

Niezwykłą atmosferę udało sie stworzyć organizatorom II Festiwalu Teatrów Ulicznych na inauguracyjnym wystepie poetycko – muzycznym, które miało miejsce w dniu 2-go czerwca 2016 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach. W wydarzeniu tym, wśród gości zaproszonych

WięcejDnia 23 maja 2016 r. odbyła się kolejna sesja Miejskiej Rady Seniorów. Była to już piąta sesja od czasu jej powołania uchwałą Rady Miasta w Głuchołazach NR VII/60/15 z dnia 25 marca 2015 r.

Jako, że Miejska Rada Seniorów statutowo jest organem doradczym, opiniotwórczym i inicjatywnym w strukturze władz miasta, uwaga tego ciała skupiona jest głównie na tematyce dotyczącej seniorów. W skład Rady wchodzą właśnie

Więcej

By „Zdążyć z pomocą” w dniu dzisiejszym (02.06.2016.) o 6.00 Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki reprezentując Burmistrza Głuchołaz i Komendant Straży Miejskiej w Głuchołazach Tomasz Dziedziński przebyli wraz z uczestnikami Długodystansowego Rajdu Kolarskiego „Victoria dla Wiktorii” rundę honorową wokół rynku miejskiego. Nie mały wkład w to przedsięwzięcie miał również

 

Więcej

Chór Capricolium pod dyrekcją Adama Dziurowskiego wziął udział w Przeglądzie Chórów Regionów Opole i Katowice Projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska 2016.

WięcejW dniu 31 maja br. pomiędzy godziną 16 a 18 przeszła nad naszą gminą gwałtowna ulewa, czyniąc lokalne podtopienia. Ucierpiały przede wszystkim piwnice i garaże na ulicach Kraszewskiego, Mickiewicza, Powstańców Śląskich, Karola Miarki, Wyspiańskiego.

Więcej

Drodzy mieszkańcy oraz przyjaciele i turyści odwiedzający nasze miasto. Z dniem 1-go czerwca planowane jest otwarcie basenu miejskiego w związku z rozpoczynającym się sezonem kąpieliskowym. W Dzień Dziecka Burmistrz Głuchołaz serdecznie zaprasza głuchołaskie dzieci na basen, gdzie po okazaniu legitymacji szkolnej będzie można wejść za darmo. Warto przy pierwszym wejściu na basen

Więcej

XX Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbyła się 25 maja 2016 roku była bardzo ważną z uwagi na fakt, że podejmowana była tematyka udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz. Po długiej dyskusji i merytorycznych zapytaniach, na które udzielone zostały w miarę posiadanych możliwości odpowiedzi ustne oraz przedstawieniu prezentacji absolutorium dla Burmistrza Głuchołaz zostało udzielone przez Radnych Rady Miejskiej w Głuchołazach. Sesja ta miała też przyjemny wymiar. Przewodniczący Rady Miejskiej Stanisław Szul oraz Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wręczyli listy gratulacyjne

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

 OGŁASZA WYNIKI  OTWARTEGO  KONKURSU  OFERT

na zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2016r. poz.239 z pózn. zm. )