Aktualności

Więcej

Najczęściej uczęszczany szlak na masyw Kopy Biskupiej (890 m n.p.m.) został wzbogacony o kolejny drogowskaz. Idąc na Kopę od strony Jarnołtówka, tuż nad byłym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym Ziemowit, tuż przy altanie wypoczynkowej, pojawił się kolejny „Opawski Ludzik”. Jego głównym zadaniem jest

Więcej informacji dostępnych w PDF - tutaj

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych.

 

Zasady organizowania staży w 2019 r.

 

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy (po 15.06.2019 r. okres odbywania stażu będzie ulegał skróceniu),

 

- minimalny okres zatrudnienia osoby bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy.

Obsługa gastronomiczna Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej "KROPKA" i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej "Trampska Hudba" w dniach 19-21 lipca 2019 r. 

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

 Więcej

Klub Honorowych Dawców Krwi funkcjonuje w Głuchołazach od 45 lat. Z tej okazji Zarząd Klubu zawnioskował o przyznanie przez Radę Miejska w Głuchołazach medalu Zasłużony dla Gminy Głuchołazy dla pierwszego prezesa klubu Pana Władysława Sanowskiego. Wśród Gości zaproszonych,

 

Więcej

- Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym

 

Po raz trzynasty rozegrane zostały w Głuchołazach Otwarte Mistrzostwa Województwa Opolskiego w Karate Tradycyjnym. Mistrzostwa odbyły się 01.06.2019 roku w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Głuchołazach. Głównym organizatorem Turnieju był Głuchołaski Klub Karate Tradycyjnego, na którego zaproszenie przyjechały kluby z

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj

Więcej

GMINA GŁUCHOŁAZY Z DOFINANSOWANIEM W RAMACH PROGRAMU

„Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019

Tylko 9 gmin z Województwa Opolskiego zostało zakwalifikowanych do wymienionego powyżej programu rządowego. W dniu 31 maja 2019 r. burmistrz Głuchołaz pan Edward Szupryczyński podpisał umowę na wsparcie finansowe naszej gminy w wysokości 30 174,32 zł w zakresie

Więcej
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2019 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym w Prudniku i Sądzie Okręgowym w Opolu  Prezes Sądu Okręgowego w  Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Głuchołazach z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- Do Sądu Okręgowego w Opolu 1 ławnik

- Do Sądu Rejonowego w Prudniku 2 ławników

więcej

 Więcej

W ramach Ogólnopolskiego Rajdu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego uczestnicy wydarzenia zdobywają Pradziada (1491m n.p.m.), Biskupią Kopę (890 m n.p.m.) oraz Zlaty Chlum (891m n.p.m ). Finał wydarzenia miał miejsce 25 maja 2019 roku. Nowatorski projekt realizowany jest od 2018 r. i zakłada zdobycie pieszo lub rowerowo w ciągu kilku lat wielu gór Euroregionu Pradziad, w tym

Więcej

Kalendarium dostępne w formacie PDF - tutaj

Więcej
Wyniki głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019 dla gminy Głuchołazy dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej.

W związku z niepokojącymi i nieprawdziwymi informacjami medialnymi na temat rzekomego zagrożenia powodzią w woj. opolskim, przekazujemy oświadczenie Wojewody Opolskiego w tej sprawie.


Treść oświadczenia dostępna tutaj.

Wojewoda Opolski zawiadamia, że na wniosek Zarządu Województwa Opolskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Bartłomieja Horaczuka - Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu w dniu 14 maja 2019 r. wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk, na następujących nieruchomościach lub ich częściach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki...

 

Pełna treść obwieszczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Obwieszczenia Wojewody Opolskiego > Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Więcej
Uprzejmie informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie przystąpiło do realizacji programu "Aktywny Samorząd". Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.