Aktualności

Więcej
Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
zaprasza  przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie województwa opolskiego na spotkanie informacyjne dotyczące zasad uczestnictwa w konkursie FIO 2020 w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, edycja 2020 oraz założeń Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030.

Więcej

Niektórzy obchodzą Halloween, a uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach zorganizowali Dzień Dyni. Uczniowie poznali ciekawostki na temat historii, uprawy oraz właściwości zdrowotnych dyni. Późna jesienią większość uczniów na zajęciach wykonuje ozdoby z liści, kasztanów i żołędzi. A tu oryginalnie – główna atrakcja były dynie. Dynie posłużyły jako sprzęt sportowy, materiały plastyczno – techniczne, liczmany oraz

Więcej

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach zdobyli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie "uDOSTĘPniacze . Celem Konkursu było uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 73/2019/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 2 października 2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy –  w roku 2019”.

Informujemy, że w dniach 28-29.11.2019r. odbędzie się kolejne bezpłatne szkolenie komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy” w module „Kultura w sieci”.

więcej

Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, zwaną dalej „LSR”, ogłasza nabór wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu grantowego, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

 

Więcej informacji o konkursie dostępne w tutaj.

Więcej

Straż Miejska Głuchołazy... pomaga, przypomina, ostrzega. Informacja !!!

W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu w rejonie cmentarza komunalnego w Głuchołazach ul. Wyszyńskiego – droga krajowa nr 40/ przypominamy, że znajdujące się tam oznakowanie poziome – linia krawędziowa ciągła, wyznaczająca krawędź jezdni, oznacza

Więcej

Trwa nabór do formowanego w Brzegu batalionu Wojsk Obrony Terytorialnej.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Brzegu prowadzi nabór do 171 batalionu lekkiej piechoty w Brzegu. To dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy czekali na powstanie jednostki na terenie Opolszczyzny. O przyjęcie w szeregi Wojsk Obrony Terytorialnej mogą ubiegać się żołnierze rezerwy, a także te osoby, które do tej pory nie pełniły żadnej formy służby wojskowej. Dzięki temu, że szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy – służba w WOT daje możliwość pogodzenia

Więcej

Informujemy, że w dniach 24-25 października 2019 r. w godzinach 8.00-15.00 odbędzie się trening pk. „Sudety – 19”, w trakcie którego mogą zostać uruchomione syreny alarmowe na terenie Gminy Głuchołazy.

„OGŁOSZENIE ALARMU” - modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut.

„ODWOŁANIE ALARMU” - ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

                                                                                                                                      Burmistrz Głuchołaz

Więcej

Blisko osiemsetletnia historia Głuchołaz sprawia, że wiele miejsc w ich rejonie ma swoją historię. Takim właśnie zakątkiem jest rejon przyległy do koryta rzeki Biała Głuchołaska stanowiący ciąg ulicy Andersa za mostem kratowym. Do początku XX wieku funkcjonowała tam Mikulovicka Promenada (Niklasdorfspromenade) – droga, którą mieszkańcy Głuchołaz przemieszczali się do pobliskich Mikulovic. Ta historia oraz obecne tendencje integracji transgranicznej spowodowały powrót do pomysłu odbudowy tej drogi w postaci ciągu pieszo – rowerowego. Na potrzeby zrealizowania tego zadania Gmina Głuchołazy przystąpiła do

Więcej
ZAWIADOMIENIE
- w dniu 31 października 2019 r. o godzinie 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

Więcej

Jak bardzo w życiu przydatna jest sztuka pięknego przemawiania wiedzą przedstawiciele każdej grupy zawodowej, społecznej czy wyznaniowej. Doskonalenie umiejętności autoprezentacji i możliwość skonfrontowania się nie tylko ze stresem związanym z wystąpieniami publicznymi daje Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy. Eliminacje miejsko – gminne tego wydarzenia odbyły się 16 października 2019 roku w nowo oddanym

Więcej
W dniach 15-16.10 2019 r. w  odbyło się pierwsze bezpłatne szkolenie zorganizowane w ramach projektu pn.: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy". Projekt ten realizowany jest przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach projektu grantowego "E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego". Celem realizowanego zadania jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych

Więcej

Jako pierwsi na terenie województwa Opolskiego organizatorzy eliminacji Powiatu Nyskiego dziecięcego turnieju piłki nożnej „Z podwórka na stadiony o Puchar Tymbarku” rozegrali 17 i 18 października pierwsze mecze. Tegoroczna jubileuszowa, XX edycja największego w Europie turnieju piłkarskiego dla dzieci rozpoczęła się na stadionie miejskim w Głuchołazach. Młodzi zawodnicy rozegrali swoje mecze w czterech kategoriach i na chwilę obecną wiemy, że do Brzegu gdzie zostaną rozegrane eliminacje wojewódzkie jako

 

WięcejTak naprawdę na dzień 14 października przypada święto pod nazwą Dzień Edukacji Narodowej. I choć ma ono 47 lat to i tak zdecydowana większość społeczeństwa nazywa je po prostu Dniem Nauczyciela. Obchodzone w Gminie Głuchołazy wielkie święto pracowników oświaty w tym roku charakteryzowało potrójne odznaczenie Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Z tego tytułu Listy Gratulacyjne wręczał Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Wśród odznaczonych znalazły się: