Aktualności

Więcej
W imieniu  Marszałka Województwa Opolskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu, Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Paczkowie oraz Burmistrza Gminy Paczków serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu tj. w IV Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się w dniach 27-28 września 2019 r. w Paczkowie.

Więcej
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1408/2019 z dnia 16 września 2019 r. ogłosił II edycję konkuru "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" - etap wojewódzki. Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2019 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 

Więcej

Mając na uwadze bezpieczeństwo osób zbierających runo leśne, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nysie przedstawia ulotkę informacyjną dotycząca postępowania przy zatruciu grzybami.

Więcej

Więcej
Umicore zbuduje w Nysie zaawansowany technologicznie zakład produkcji materiałów akumulatorowych i zatrudni wielu wykwalifikowanych pracowników. Firma rozpoczęła kolejny etap rekrutacji na 9 stanowisk kierowniczych, między innymi: kierownik jakości, kierownik IT czy kierownik logistyki.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - tutaj

 

WięcejW dniach 14-15 września w gościnnym Ośrodku Banderoza w Głuchołazach odbył się Turniej Szachowy o Puchar Kanclerza Kapituły Orderu Uśmiechu p. Marka Michalaka. W turnieju udział wzięło 36 miłośników królewskiej gry. Organizatorem turnieju było Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach wspólnie z właścicielem Kompleksu Turystycznego „Sudety” Ośrodek Banderoza p. Jackiem Laskowskim. Przy organizacji turnieju pomagała także Akademia Szachowa Speed Chess Jarosław Dąbrowski. Turniej został podzielony na

Więcej 

Tytuł: Jarnołtówek walczy o 100 000 zł w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim!!!

Kwota ta zostanie wykorzystana na sfinansowanie w 2020 r. pięciu wielkich imprez (w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów), które zorganizuje Urząd Marszałkowski wespół z Gminą Głuchołazy i Samorządem Wsi w Jarnołtówku, a będą to kolejno:

Więcej

Inicjatorki wydarzenia pod nazwą "Rodzinne Pożegnanie Lata", Radne Rady Miejskiej w Głuchołazach Klaudia Pach - Gomulnicka i Lucyna Stadnik zadbały o moc darmowych atrakcji dla dzieci i nie tylko, a nawet o pogodę. Honorowym patronatem imprezę objął Poseł na Sejm RP Rajmund Miller. To święto rodziny odbyło się w dniu 215 września 2019 roku na terenie Świetlicy Wiejskiej w Charbielinie. Gospodynie obiektu czyli

Więcej

PKO Sztafeta Charytatywna po raz trzeci w Głuchołazach!

11 września na stadionie miejskim w Głuchołazach już po raz trzeci odbył się Charytatywny Bieg PKO organizowany przez trenerów ogólnopolskiej akcji Biegam Bo Lubię w Głuchołazach oraz zawodników klubu MULKS Juvenia Głuchołazy! Impreza rozgrywana w formie biegu sztafetowego, w którym pięcioosobowe drużyny starają się pokonać jak

Więcej

Część zdrojowa miasta Głuchołazy w sobotę 14 września 2019 roku zamieniła się w arenę lekkoatletycznych zmagań. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Szkolny Związek Sportowy w Głuchołazach. Od godziny 11.00 rozpoczęły się biegi uliczne w których wystartowało blisko 200 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Prawdziwej rywalizacji przeplatanej uśmiechami, a czasem i łzami towarzyszyła bardzo

Więcej

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Nyskiego. Jego głównymi zadaniami są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; aktywizowanie ludności wiejskiej; opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz promocja obszarów wiejskich i małych miast położonych na obszarze swojego działania. Poprzez realizację zadań własnych LGD realizuje swoje cele zmierzające do

Więcej
Burmistrz Głuchołaz informuje, iż posiadacze tradycyjnych Kart Dużej Rodziny (ogólnopolskich), którzy złożyli wniosek o ich wydanie do 31 grudnia 2017r. mają możliwość złożenia w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach I piętro, pokój nr 16 lub 

Więcej
Szanowni państwo
,

 

W imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzaty Pliszki przesyłam informację o organizowanym „Tygodniu Aktywności zawodowej osób po 50 roku życia”.

Więcej
Zgodnie z Regulaminem konkursu, udział w Konkursie Internautów polega na oddaniu jednego głosu na jedną realizację zgłoszoną do tegorocznej edycji w kategorii przestrzeń publiczna lub obiekt użyteczności publicznej oraz na jedną realizację spośród nominowanych do miana Najlepszej Europrzestrzeni.

 

WięcejDbałość i utrzymanie cmentarza wynikają z zadań gminy, dlatego systematycznie budowane są ich kolejne odcinki na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Utwardzenie kostką betonową alejek pomocniczych nie tylko zapewni walory estetyczne, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych prowadzących do kwater grzebalnych. To nie pierwsza tego rodzaju