Aktualności

Więcej

 

Od kilkunastu lat fundusze europejskie są w zasięgu ręki. Osoby kreatywne wykorzystują to dobrodziejstwo na wszystkie możliwe sposoby i dzięki temu pięknieją otaczające nas miasta i wsie. Swoisty klimat regionów tworzony przez zamieszkujących je ludzi, dzięki

image001
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust. 1c, w nawiązaniu do rst. 93 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informuję, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla bendo(a)pirenu zawartego w pyle PM10

treść komunikatu - tutaj

Więcej
Burmistrz Głuchołaz, Caritas parafialna oraz Stowarzyszenie Dobroczynne zapraszają na uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Śniadanie odbędzie się 20 kwietnia 2019 roku (Wielka Sobota) o godz. 11:00 w Ośrodku "Banderoza"

 

Zapraszamy

Więcej
Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroży, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinych w lasach i na terenach śródleśnych w odległości do 100 m od granicy lasu.

Więcej

 Więcej

Bezpieczeństwo i czystość naszego miasta były tematem spotkania zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Edwarda Szupryczyńskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisariatu Policji w Głuchołazach; Państwowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Głuchołazach, Straży Miejskiej w Głuchołazach, służb komunalnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych zajmujący się problemami czystości i

 Więcej

Na drugie zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz (TPG) na posprzątanie szlaków turystycznych odpowiedzieli głuchołazianie, którym zależy na czystych szlakach w masywie Góry Parkowej. Wśród osób, które przyjęły zaproszenie do posprzątania szlaków znaleźli się m.in. harcerze z Głuchołaskiej drużyny ZHR oraz pracownicy Lasów Państwowych. W akcji uczestniczyła również Radna Rady Miejskiej w

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. V Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej
W dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 09:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się VII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Podczas naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok trwającego od 21.03.2019r. do 8.04.2019r. złożone zostały 24 wnioski, w tym:

Więcej

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

e-mail: so@glucholazy.pl

 

 

Więcej

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

e-mail: so@glucholazy.pl

 

 

 

Więcej

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

e-mail: so@glucholazy.pl

 

 

Więcej

Pracodawco poszukujesz pracownika, dla którego praca stanowi jedną z najważniejszych wartości, a wysoka motywacja jest jego znakiem rozpoznawczym?

Zatrudnij mamę powracającą na rynek pracy!

Zapoznaj się z charakterystyką poszczególnych kandydatek, zadzwoń a zorganizujemy rozmowę rekrutacyjną.

*istnieje możliwość dofinansowania zatrudnienia przez PUP w Nysie.

Poniżej link dotyczący kandydatek do pracy:

http://www.pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:2975.html

Nysa, 9 kwietnia 2019

 

ZAPROSZENIE

W dniu 15 kwietnia 2019r. o godzinie 1800 w sali Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach - III Piętro, Budynek A przy ulicy Lompy 2 odbędzie się spotkanie w sprawie rozpatrzenia możliwości zmiany sposobu ogrzewania w SP ZOZ ZOZ w Głuchołazach.

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.

 

Wicestarosta Nyski
Jacek Chwalenia