Aktualności

Więcej

Ferie zimowe dla wszystkich uczniów są chwilą wytchnienia od szkolnych obowiązków, ale dla tych aktywnych sportowo zwiastują nagrodę za sportowy trud minionego roku szkolnego. Ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz stypendia sportowe zostały wręczane uczniom, którzy w roku szkolnym 2016/2017 otrzymali ocenę z zachowania minimum dobrą oraz

Więcej

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

 

 

1. W jakiej formie przyznawana jest pomoc finansowa?

 

Przyznawana pomoc udzielana jest w formie dotacji (nie pożyczki) ze środków Gminy Głuchołazy.

Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

Zarządzenie Burmistrza

Ogłoszenie konkursu

 

Konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2

Zarządzenie Burmistrza

Ogłoszenie konkursu

Marszałek Województwa Opolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2018 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie współpracy międzynarodowej.

więcej

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Więcej

Włoskie słowo carnavele oznaczające „koniec mięsa” w Polsce od kilkuset lat ma zupełnie inne znaczenie. Czas karnawału dla nas Polaków to czas zimowych balów, zabaw maskowych, kuligów i innych form tanecznej rekreacji. W naszym kraju rozpoczyna się on w dniu święta Trzech Króli i trwa do wtorku poprzedzającego środę popielcową czyli to tzw. „śledzika”. Takiej okazji do wspólnej zabawy nie mogło ominąć coraz bardziej zintegrowane środowisko głuchołaskich seniorów. Dlatego

 

WięcejData 28 stycznia przez długie lata bo od 1945 do 2000 roku, była zwykłym dniem dla mieszkańców jednego z najliczniej zamieszkałych sołectw Gminy Głuchołazy – Konradowa. To właśnie w 2000 roku przybył do wioski Leon Foksiński, świadek strasznych wydarzeń, które miały miejsce w Konradowie. W swojej opowieści przedstawił dramatyczne losy współtowarzyszy najstraszniejszej dla niego wędrówki. Dla 138 bestialsko zamordowanych więźniów

Więcej
14 lutego 2018 r.
od godz. 11:00 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych w Nysie przy ulicy Obrońców Tobruku 5 odbędzie się konferencja pn. „Zasady legalnego zatrudniania cudzoziemców w Polsce”. Celem konferencji jest zapoznanie lokalnych pracodawców ze zmianami przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Więcej

ZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 31 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej.

 

Więcej
Wnioski należy składać w terminie od 1 lutego 2018r. do 28 lutego 2018 r.

 

w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach lub pocztą na adres Urząd Miejski w Głuchołazach, ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy.

 

 

więcej

 

WięcejZnamy już termin oczekiwanej szczególnie w środowisku głuchołaskich sportowców „Gali młodych olimpijczyków”. 30 stycznia 2018 roku, Sala Widowiskowa Centrum Kultury w Głuchołazach gościć będzie osoby zaangażowane w działalność sportową na terenie Gminy Głuchołazy. Złożone przez stowarzyszenia kultury fizycznej, związki lub kluby sportowe, Radnych Rady Miejskiej, Komisje Rady Miejskiej oraz Burmistrza Głuchołaz wnioski o

Więcej

Sławniowicka świetlica wiejska, posiadająca wystój świąteczno – noworoczny gościła 17 stycznia 2018 roku przedstawicieli głuchołaskich władz samorządowych oraz sołtysów i przewodniczących Rad Sołeckich. Te rokroczne spotkania pozwalają w trakcie żywej dyskusji określić działania w nowym roku, ale również są podstawą wzajemnego porozumienia. Zebranych gości przywitali wspólnie Sołtys sołectwa Sławniowice Alicja Bryja oraz Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. W trakcie spotkania

Więcej

Aby rozpocząć tę relację od początku musielibyśmy się przenieść do października 2017 roku, kiedy to za sprawą dyrektora Centrum Kultury w Głuchołazach Jana Ćwieka został zarejestrowany głuchołaski sztab organizacyjny 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ale nie tylko Centrum Kultury jako jednostka organizacyjna Urzędu Miejskiego w Głuchołazach była zaangażowana w

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

 

Nowe środki dla pracodawców:

Więcej

Środowe popołudnie 10 stycznia 2018 roku członkowie Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej spędzili na wspólnej sesji, zorganizowanej na sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Jak przystało na poważne obrady w wydarzeniu udział wzięli: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, Wiceburmistrz Roman Sambor, Sekretarz Miasta Piotr Wierzbicki oraz