Aktualności

Zapraszamy do skorzystania z możliwości wsparcia w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie - treść ogłoszeń dostępna w zakładce Nyskie Księstwo Jezior i Gór lub po kliknięciu tutaj.

Planowane nabory w roku 2018 : więcej

Więcej

Rozgrywany rokrocznie w styczniu, Noworoczny Turniej Badmintona o Puchar Dyrektora GOSiR w Głuchołazach to zawody, które charakteryzują się zdrową, sportową atmosferą. To dzięki niej na niewielkim boisku przedzielonym siatką stają naprzeciw siebie nie tylko mieszkańcy Głuchołaz, ale również Nysy. Warto zaznaczyć, że była to pierwsza impreza organizowana przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach, która podkreśla jubileusz pięćdziesięciolecia ustanowienia Orderu Uśmiechu. Dlatego też

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszeniazaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie

przedsięwzięcia 2.2.2

 

promocja kultury i produktówlokalnych

Więcej

Społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie przywitała nowy rok przedstawieniem jasełkowym. Wśród gości zaproszonych byli Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul. Przygotowana sceneria na świetlicy wiejskiej w Wilamowicach Nyskich oraz

Więcej
W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie Przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja Kultury i Produktów Lokalnych realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Więcej

Są symbole, które z naszym miastem kojarzą się wielu osobą w Polsce. Takim symbolem jest znak graficzny Międzynarodowego Orderu Uśmiechu, który za sprawą mieszkanki Głuchołaz Ewy Chrobak odzwierciedla coś cennego, co dzieci ofiarowują osobom dorosłym za ich działania na rzecz najmłodszych. W 2018 roku mija 50 lat od ustanowienia tego odznaczenia. Dlatego za sprawą Przewodniczącego Komisji

Uprzejmie informujemy, że od dnia 08.01.2018 roku dostępny będzie nowy Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Przejście do nowego BIPu jest możliwe po kliknięciu w odnośnik w prawym, górnym narożniku strony (ikonka BIP) lub po kliknięciu  - Nowy BIP.

 

 

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych -przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych

więcej

Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Więcej

Różnorodność dyscyplin sportowych, które na terenie Gminy Głuchołazy rozwijały się dzięki wielu pokoleniom sportowców stanowi jeden z elementów charakteryzujących mieszkańców tego regionu. Wiadomym jest również, że są te bardziej i te mniej popularne. Charakterystyczne białe kimona przepasane kolorowymi pasami, które oznaczają poziom umiejętności zawodnika zdobią nie jedno ważne wydarzenie na różnych szczeblach, a głuchołascy zawodnicy zdobywają laury na szczeblu krajowym i europejskim. Dlatego na pewno popularności nie można

ZARZĄDZENIE NR 1338-PR.307.2017 BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie tworzenia warunków sprzyjających
rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2018 r.

więcej

 

WięcejPowitanie Nowego 2018 Roku na Kopie Biskupiej było wyjątkowe. Złożyły się na to dwie bardzo ważne rocznice. Pierwszą z nich jest dwudziestolecie witania nowego roku na Kopie Biskupiej. Jak powiedział Paweł Szymkowicz występujący na tej imprezie jako Prezes Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz i jeden z współorganizatorów, pierwsza edycja tej imprezy miała miejsce 1 stycznia 1999 roku. Na przełomie tych lat impreza

Więcej

Mają razem ponad 160 lat z czego wspólnych 60. Państwo Krystyna i Wojciech Dołęgowie z Głuchołaz, 29 grudnia 2017 roku w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, odebrali z rąk Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego list gratulacyjny. Okazja była nie mała ponieważ tacy jubilaci nie są

Więcej

2018 rok niesie ze sobą zmiany w Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej (BKM) Gminy Głuchołazy. Najważniejsze informacje to nadal jeździmy za darmo oraz wydłużona została trasa nr 3 tj. w kierunku Bodzanowa. Od 1 stycznia 2018 roku biało niebieski autobus dojedzie do Rudawy i ponownie wróci przez Bodzanów na dworzec autobusowy w Głuchołazach. Spowodowało to zmiany w rozkładzie jazdy, dlatego poniżej zamieszczamy