Aktualności

Chcesz mieć wpływ na to, jak wygląda miejsce w którym żyjesz?

Informujemy, że w związku ze zgłaszanymi uwagami i interpelacjami do harmonogramu rzeczowo-finansowego Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Głuchołazy na lata 2016-2023 Gmina Głuchołazy przystąpiła do aktualizacji listy przedsięwzięć LPR.

Zaproszenie

na spotkanie informacyjne

 

w sprawie rozbudowy zakładu produkcji papieru dekoracyjnego oraz przeciwprężnego zlokalizowanego w Bodzanowie-Rudawie

 

więcej

Więcej 

Ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego stypendia dla uczniów z Gminy Głuchołazy, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali wysokie wyniki sportowe oraz bardzo dobrą ocenę za zachowanie zostały wręczone w środę 8 lutego 2017 roku w Centrum Kultury w Głuchołazach. Dyplomy, medale oraz stypendia w wysokości 1200 zł oraz 240 zł. Wręczali:

Więcej

Straż Graniczna oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają pracodawców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 lutego 2017 roku o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa w pokoju numer 15, I piętro. Na spotkaniu obecny będzie Funkcjonariusz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z

Więcej

Powiat Nyski rozpoczął realizację projektu pt. "Przedsiębiorczy Powiat Nyski", w ramach Działania 7.3 RPO WO 2014-2020. W ramach projektu przewidziano:

Więcej 

Burmistrz Głuchołaz, działając na podstawie art. 33 ust 1 , w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. , poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.12.2016 /data wpływu/ wpłynął nowy wniosek firmy Malta-Decor Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań, o wydanie decyzji o

Więcej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do

 Więcej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego teren w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej- Curie, Targowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia

Więcej

Nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2017r.

Planujesz założyć działalność gospodarczą i szukasz pieniędzy na start? Pomyśl o dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 06 lutego 2017 roku do 15 lutego 2017 roku.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

Więcej 

Tegoroczny Międzynarodowy Turniej Szachowy (MTSz) "O Puchar Gór Opawskich" odbył się w dniach od 21 do 28 stycznia 2017 roku. Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy "Mieszko" w Pokrzywnej zapewnił wygodne warunki pobytowe oraz dzięki przestrzennym salom szkoleniowym właściwe warunki do rozegrania wielu emocjonujących partii szachowych. Turniej rozgrywany był w tempie

Więcej 

Jedno z największych muzycznych wydarzeń jakie odbywają się w Głuchołazach ma swoje miejsce w obiekcie, który na takie okoliczności został powołany. Kameralna sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach nie mogła pomieścić wszystkich melomanów, chcących wysłuchać noworocznego koncertu. Jego wyjątkowość na skalę krajową polega na

buła
Drodzy Mieszkańcy województwa opolskiego

 

                W tym roku po raz pierwszy zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego już w lutym i marcu będziecie mogli Państwo składać swoje propozycje.

 

Więcej

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom szkolnej rywalizacji.

 

WYNIKI ELIMINACJI GMINNYCH

 

WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017