Aktualności

Informacja o podpisaniu umowy dostępna na Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Szanowni Państwo, PFRON i NFZ prowadzą prace techniczne oraz negocjują projekt porozumienia w zakresie wymiany danych pomiędzy Systemem Obsługi Wsparcia dofinansowanego ze środków PFRON (SOW) i rozwiązaniem informatycznym NFZ wspierającym procesy elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne

więcej

Więcej
Szanowny Rolniku!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Nysie oraz Grupa Azoty ZAK S.A zapraszają na bezpłatne szkolenie informacyjne

więcej

Więcej

Informujemy, że w LUTYM oraz w MARCU 2020r. odbędą się kolejne bezpłatne szkolenia komputerowe w ramach projektu „E-aktywni mieszkańcy gminy Głuchołazy”. Termin szkoleń w lutym: - 28.02.2020 - w godz. 8.00 – 20.00. Termin szkoleń w marcu: - 02.03.2020 - w godz. 8.00 – 20.00. - 03.03.-04.03.2020 - poranne szkolenie trwać będzie w godzinach 800 – 1400 . Popołudniowe szkolenie trwać będzie w godzinach 1400 – 2000. - 05.03.-06.03.2020 - poranne szkolenie trwać będzie w

W dniu dzisiejszym około godz. 03:00 doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej w stacji redukcyjnej gazu przy ulicy Powstańców Śląskich w Głuchołazach.
Na miejsce została wezwana

Informacja o podpisaniu umowy - tutaj

Na terenie województwa opolskiego od 2016 roku trwa proces regulacji stanów prawnych pasów drogowych. W latach 2016-2019 został zrealizowany etap I, a w latach 2020-2023 będzie realizowany etap II czynności geodezyjnych dotyczących pasów dróg krajowych (w tym autostrady A-4), polegający na wznowieniu znaków granicznych wraz ze sporządzeniem dokumentacji dotyczącej zajęcia pasa drogowego.

Więcej

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje :

Dotychczas odbyło się  9 bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu pn.: „E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy".  Projekt ten realizowany jest przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie, w ramach projektu grantowego „E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego". Celem realizowanego zadania było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych.

więcej

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz 688 z późn. zm.) Burmistrz Głuchołaz ogłasza otwarte konkursy ofert na :

więcej

Więcej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 29 stycznia 2020 r. o godzinie 9.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołazach mieści się w pomieszczeniach
Urzędu Miejskiego, przy ulicy Kościuszki 33.

Prawnicy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2020 roku

Informuję o przystąpieniu do opracowania : projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi pln działań krótkoterminowych...

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych 2020 - wyniki otwartego konkursu ofert

więcej