Aktualności

WięcejW świetle wprowadzonych od 1 stycznia 2015r. przepisów art. 5b ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, po ich zmianie od 31-12-2016r. na mocy ustawy z dnia 21 października 2016r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity
Dz.U. z 2016r., poz.277 ze zm.) przewiduje jednoczesne podleganie ubezpieczeniu społecznemu w dwóch systemach powszechnym i rolniczym.

WięcejW związku z przystąpieniem Polski w dniu 01.05.2004 r. do Unii Europejskiej
i wejściem w życie zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego istnieje możliwość transferowania świadczeń emerytalno-rentowych za granicę. Warunkiem takiej wypłaty jest złożenie wniosku o transfer świadczenia.  

Więcej
Rolnicy są jedną z grup zawodowych w szczególności narażoną na choroby przenoszone przez kleszcze. Liczba zachorowań na boreliozę w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ubiegłym roku wypłaciła 282 odszkodowania z tytułu tej choroby. Dla porównania w 2017 r. -232 a w 2014 r. -179.

Więcej
Drodzy rolnicy, trwa nabór wniosków  na rehabilitację leczniczą w Centrach Rehabilitacji Rolników, refundowaną przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Celem rehabilitacji prowadzonej przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jest zachowanie, poprawa lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

Więcej
Zgodnie z obowiązującymi od dnia 18 maja przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , znowelizowanymi ustawą z dnia 13 kwietnia 2018r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz.858)  rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Więcej
Emerytura plus dla seniorów staje się faktem. Rząd przyjął projekt ustawy, regulującej wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego. Jak poinformował Premier Mateusz Morawiecki, program poprawy losu emerytów jest rozpisany na wiele lat. Rząd zaproponował, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Spowodowane jest to koniecznością przygotowania się już w kwietniu do wypłaty świadczeń. Oznacza to, że jeśli komuś termin wypłaty emerytury przypada na 1 maja tzn. dzień wolny od pracy musi ją dostać jeszcze w kwietniu.

Więcej


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ostrzega przed osobami podszywającymi się pod pracowników Kasy w celu wyłudzenia (osobiście lub drogą telefoniczną) danych osobowych oraz środków finansowych. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczonego zaufania przy udostępnianiu osobom trzecim wszelkich danych.

 Więcej

Samorządowa Gala Ochotniczych Straży Pożarnych, która odbyła się po raz drugi w Opolu to wielkie święto strażaków z naszego województwa, a zarazem kolejna z imprez podsumowujących jubileusz 15-stolecia obecności województwa w Unii Europejskiej. Stała się ona również udziałem przedstawicieli Gminy Głuchołazy. Andrzej Buła Marszałek Województwa Opolskiego wręczył Burmistrzowi Głuchołaz

 Więcej

Zmienia się część zdrojowa naszego miasta, co nie umknęło uwadze mieszkańców Głuchołaz jak i odwiedzających nasze miasto gości. Zrealizowana przez Gminę Głuchołazy inwestycja pod nazwą Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej umożliwiła

 Więcej

Zapraszamy mieszkańców Gminy Głuchołazy w dniu 16 maja 2019r. (czwartek) w godzinach 12.00-18.00 do wyznaczonych punktów do głosowania na terenie Gminy Głuchołazy, aby oddać głos na jedną z propozycji zadań pozytywnie zweryfikowanymi podczas przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej.

Protokół pracy zespołu oraz szczegółowe listy z propozycjami zadań pozytywnie oraz negatywnie zweryfikowanymi w poszczególnych okręgach znajduje się na: http://bip.glucholazy.pl

 

Konkurs z zakresu zdrowia publicznego - prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego

więcej

Więcej 

Zapraszamy do mobilnego punktu informacyjnego w Twoim mieście.

13 Maja 2019 roku w godzinach od 10.00 do 13.00 w Głuchołazach (Rynek) wizytować będzie  Mobilny Punkt Informacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Wszystkich pracodawców oraz osoby poszukujące zatrudnienia serdecznie zapraszamy!   

W ofercie:

 florian

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka wszystkim strażakom składamy najlepsze życzenia! Życzymy Wam bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji, a także zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Należą Wam się ogromne podziękowania za poświęcenie w ochronie życia i mienia ludzkiego, za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy.

Wasza praca jest niezwykle ważna. Dajecie nam poczucie bezpieczeństwa, możemy przecież na Was liczyć o każdej porze dnia i nocy. Serdeczne podziękowania i życzenia kierujemy również do Waszych najbliższych, którzy przecież nie raz muszą martwić się o Wasz bezpieczny powrót do domu. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu strażackiej powinności, a ta trudna służba niech będzie dla Was źródłem satysfakcji i powodem do dumy.

Burmistrz Głuchołaz                                                                                 

Edward Szupryczyński 

oraz 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach                                                           Mariusz Migała

 Więcej

Na wydarzenie pod nazwą Festiwal Teatrów Ulicznych (FTU) nie trzeba zbytnio namawiać ponieważ ma ono swoją stałą publiczność oraz nieustannie zyskuje nowych widzów. Wydarzenie odbyło się w naszym mieście w dniach 25 i 26 kwietnia. Stowarzyszenie na Rzecz Szkół „Chrobry”, Gmina Głuchołazy i Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu jako organizatorzy Festiwalu zaplanowali wydarzenia na