Aktualności

Więcej 

Burmistrz Głuchołaz, działając na podstawie art. 33 ust 1 , w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016r. , poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.12.2016 /data wpływu/ wpłynął nowy wniosek firmy Malta-Decor Sp. z o. o., ul. Wołkowyska 32, 61-132 Poznań, o wydanie decyzji o

Więcej

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Głuchołaz

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie Al. Jana Pawła II wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do

 Więcej

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu:

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy obejmującego teren w rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa S. Wyszyńskiego, M. Skłodowskiej- Curie, Targowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie: art. 17 pkt 9 ustawy z dnia

Więcej

Nabór wniosków na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2017r.

Planujesz założyć działalność gospodarczą i szukasz pieniędzy na start? Pomyśl o dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie. Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 06 lutego 2017 roku do 15 lutego 2017 roku.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku:

Więcej 

Tegoroczny Międzynarodowy Turniej Szachowy (MTSz) "O Puchar Gór Opawskich" odbył się w dniach od 21 do 28 stycznia 2017 roku. Ośrodek Wypoczynkowo – Szkoleniowy "Mieszko" w Pokrzywnej zapewnił wygodne warunki pobytowe oraz dzięki przestrzennym salom szkoleniowym właściwe warunki do rozegrania wielu emocjonujących partii szachowych. Turniej rozgrywany był w tempie

Więcej 

Jedno z największych muzycznych wydarzeń jakie odbywają się w Głuchołazach ma swoje miejsce w obiekcie, który na takie okoliczności został powołany. Kameralna sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach nie mogła pomieścić wszystkich melomanów, chcących wysłuchać noworocznego koncertu. Jego wyjątkowość na skalę krajową polega na

buła
Drodzy Mieszkańcy województwa opolskiego

 

                W tym roku po raz pierwszy zapraszamy Państwa do wspólnego gospodarowania pieniędzmi z budżetu naszego województwa. Trzy miliony złotych przeznaczyliśmy na Marszałkowski Budżet Obywatelski, do którego już w lutym i marcu będziecie mogli Państwo składać swoje propozycje.

 

Więcej

Poniżej przedstawiamy Państwu wyniki eliminacji gminnych konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych. Serdecznie gratulujemy laureatom i uczestnikom szkolnej rywalizacji.

 

WYNIKI ELIMINACJI GMINNYCH

 

WOJEWÓDZKICH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH

 

dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017

Więcej 

Podjęte przez Starostwo Powiatowe w Nysie inwestycje, zaplanowane w naszej gminie na 2017 rok są zbieżne z inicjatywą Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego ukierunkowaną na poprawę wizerunku części miasta, w której funkcjonuje basen miejski. Cieszący się dużą popularnością Kompleks Rekreacyjny „Nad Białką” zasługuje na przyjazne otoczenie oraz wyremontowane i bezpieczne drogi dojazdowe. Krótki odcinek ul. Kolejowej w Głuchołazach czyli droga powiatowa nr 1621 O, łącząca ul. Grunwaldzką z ul. Kościuszki zostanie wyremontowana z

 Więcej

Wojewódzkie obchody rocznicowe, upamietniajace ofiary "Marszu Śmierci" odbyły się 21 stycznia 2017 roku w Kałkowie. Współorganizatorem wydarzenia był Burmistrz Otmuchowa. W uroczystościach udział wzieli parlamentarzyści, władze województwa, samorządowcy oraz

Więcej

Burmistrz Głuchołaz informuje, że do Miejskiej Rady Seniorów zostały zgłoszone dwie kandydatury:

Pani Elżbieta Zborowska i Pani Krystyna Iwańska.

Obie Panie spełniają wymagania określone w § 3 Statutu Miejskiej Rady Seniorów, a obie kandydatury są ważne.  Zgodnie z Ogłoszeniem Burmistrza Głuchołaz o uzupełniającym naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów, w sytuacji zgłoszenia dwóch ważnych kandydatur, nie ma

WięcejPrzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 25 stycznia 2017r. o godz. 11:00Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ.  

 

 

 

 

Więcej

Sołectwa Gminy Głuchołazy rok 2016 mogą uznać za udany. Pozyskane fundusze jak również środki własne, a w wielu przypadkach dodatkowe wsparcie finansowe Gminy pozwoliły na realizację zamierzonych przedsięwzięć. Podsumowanie tych działań oraz plany na 2017 rok były głównym tematem spotkania zorganizowanego w dniu 12 stycznia 2016 roku przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego przy współudziale Sołtysa i

Więcej

Ogłoszenie Burmistrza Głuchołaz o  uzupełniającym naborze kandydatów na członków Miejskiej Rady Seniorów.

W  związku z_wygaśnięciem  dwóch mandatów radnych  w Miejskiej Radzie Seniorów Burmistrz Głuchołaz ogłasza  uzupełniający nabór na członków Miejskiej Rady Seniorów

Uzupełniający nabór kandydatów prowadzony będzie od dnia ogłoszenia tj. od