Aktualności

WięcejTrudno jest podać precyzyjną liczbę ludzi zaangażowanych na całym świecie w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Z danych szacunkowych możemy powiedzieć, że na całym świecie jest to liczba od kilku do kilkunastu milionów ludzi. Wolontariat organizowany  na poziomie lokalnym, krajowym, i globalnym jest zjawiskiem niecodziennym i wynika z naturalnego odruchu człowieka utożsamiającego się z osobami potrzebującymi pomocy. Doceniając niezwykle cenny gest jakim jest bezinteresowna pomoc w 1986 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiono

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących integralną część programu profilaktycznego - pismo informacyjne - więcej

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.

1) Prowadzenie Klubu  Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:

  • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu będącym po przebytej  terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji oraz członkom ich rodzin,
  • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin,
  • wspieranie abstynencji i trzeźwienia,
  • nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do podejmowania leczenia odwykowego a w razie potrzeby podejmowanie interwencji,
  • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczących umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
  • organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań propagujących trzeźwość
  • promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy

Więcej

BKM 

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami remontowymi mostu na potoku „Starynka” w ciągu al. Jana Pawła II informujemy, że obecny rozkład jazdy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej obowiązywał będzie do ich zakończenia. O jego zmianie będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. poz. 1300) zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Rozporządzenie określa:
1) wzór oferty realizacji zadania publicznego (zał. nr 1);
2) ramowy wzór umowy o realizację zadania publicznego (zał. nr 3);
3) wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (zał. nr 5);
4) wzór oferty, ramowy wzór umowy oraz wzór sprawozdania właściwy dla zadań realizowanych  w trybie art. 16a (tj. zadań realizowanych przez operatorów projektu) – zał nr 2, 4, 6.)

 

Więcej

Pierwsze pomruki zimy jakie dało się zauważyć wskazują na kolejne odwiedziny Mikołajów na motorach, których wizyta na głuchołaskim runku stała się tradycją. Trwają właśnie gorączkowe przygotowania do tego wydarzenia, a należy dodać że jest ono wyczekiwane zarówno przez dzieci jak i przez

Więcej 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy Głuchołazy o szczególne zwracanie uwagi i zgłaszanie przypadków bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia z powodu wychłodzenia wśród osób bezdomnych, starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

Zauważone sytuacje zagrożenia można zgłaszać telefonicznie lub bezpośrednio:

Więcej

Po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie laureatów konkursu pod nazwą Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Opolskiego 2016. Dziewiąta edycja tego konkursu organizowanego przez Zarząd Województwa Opolskiego była dla Gminy Głuchołazy podwójnie szczęśliwa ponieważ w dniu 24 listopada 2016 roku Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor oraz Robert Tajduś jako wykonawca inwestycji odebrali z rąk Marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły aż

Więcej

5 grudnia br. o godzinie 17.00 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie odbędzie się spotkanie rekrutacyjne z firmą Kler. Kler to firma produkująca meble wypoczynkowe posiadająca  silną pozycję na rynku krajowym i międzynarodowym, sprzedająca swoje produkty na całym świecie.

 Pracodawca poszukuje chętnych  do pracy w zawodzie: szwaczka oraz tapicer.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Więcej

Pani Józefa Leśniak z Jarnołtówka przyjęła złożone przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego życzenia kolejnych stu lat życia. Otoczona najbliższą rodziną solenizantka cieszy się zdrowiem i jak sama powiedziała wcale się nie spodziewała tylu lat życia. Jak opowiadał syn Pani Józefy Andrzej jej historia jest wyjątkowa. Urodziła się w zaborze pruskim, od 15-go roku życia

Więcej 

Głuchołaski skatepark, który ma powstać przy parkingu obok Kompleksu Rekreacyjnego „Nad Białką” to nie mrzonki i marzenia lecz rzeczywistość. Jako jedna z kluczowych inwestycji przewidzianych na 2017 rok pozwoli aktywnym sportowo mieszkańcom naszej gminy na rozwijanie swoich umiejętności oraz pasji. Ważną kwestią jest jego funkcjonalność dlatego WYRAŹ SWOJĄ OPINIĘ !!! Wszystkie osoby, które

Więcej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach
zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016r. o godz.1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  odbędzie się XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY.

Więcej

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Więcej

Na pięknie zaaranżowanej scenie sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przywitał zgromadzoną publiczność słowami „…bo seniorem każdy będzie jak dożyje…” rozpoczynając Otwarte Spotkanie Seniorów. Imprezę skierowaną do środowisk senioralnych, działających w Głuchołazach oraz Zlatych Horach. Na widowni znaleźli się