Aktualności

 

Więcej

Za nami - eliminacje miejsko - gminne XVI Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej, które odbyły się we wtorek 18 października 2016 roku w Centrum Kultury w Głuchołazach. Patronat nad konkursem objęli: Wydział Promocji, Turystyki i Sportu - Urzędu Miejskiego w Głuchołazach oraz Głuchołaski Oddział PTTK. Komisja w składzie:

Więcej

Z okazji Jubileuszu 150-lecia działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w dniu 25 października 2016 roku Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych  (OZRiOS) zorganizował Kongres pn. „Kobiety zmieniają polską wieś”. Imprezę zorganizowano w Centrum Wystawienniczo – Kongresowym ul. Wrocławska 158 w Opolu. Wśród gości zaproszonych w kongresie uczestniczył Zastępca Burmistrza Głuchołaz Roman Sambor oraz min. Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska i

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia chciałby przypomnieć Pacjentom Województwa Opolskiego o bezpłatnych badaniach profilaktycznych, finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

Więcej...

Więcej

XXXVI finał Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella w Bydgoszczy okazał się być szczęśliwy dla głuchołaskiego Chóru „Capricolium”. Po wysłuchaniu w dniu 22 października 2016 roku 17 chórów w przepięknej sali Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, jury w składzie

Więcej

W minioną sobotę Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisławem Szulem podjęli wyzwanie posadzenia blisko 2 tyś. sadzonek Buka u podnóża Kopy Biskupiej. Jednak nie uczestniczyli w tym zadaniu sami. W ten właśnie sposób Radni głuchołaskiej Rady Miejskiej zareagowali na wniosek Radnego Mariusza Migały, aby wspólnie z

Więcej

W dniu 20 października 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński uczestniczył w I Głuchołaskiej Senioriadzie zorganizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach przy współpracy z Klubem Seniora "Wichrowe Wzgórze". Impreza ta została zorganizowana w ramach projektu socjalnego tzn. działań mających wpłynąć na poprawę sytuacji społecznej konkretnej grupy osób, do których

Więcej

Uczestnicząc w urodzinach zazwyczaj składamy życzenia stu lat życia i towarzyszy im przyśpiewka "sto lat niech żyje nam". Jednak w dniu wczorajszym Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński składał niecodzienne życzenia dwustu lat życia, wręczając List Gratulacyjny podopiecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach. Szanowna Jubilatka Pani

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie narkomanii - Informacja S.A.P.R.A

Więcej

W dniu dzisiejszym (19.10.2016) pod przewodnictwem Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego oraz Zastępcy Burmistrza Głuchołaz Romana Sambora w obiekcie po byłym Ośrodku Rehabilitacyjno - Wypoczynkowym "Potok", odbyło się spotkanie z udziałem przedsiębiorców z Gminy Głuchołazy prowadzących działalność w sektorze turystycznym. Dzięki uprzejmości nowych właścicieli obiektu Państwa Marii Kozaczek i Leandro De Cao w świeżo odremontowanej sali konferencyjnej toczyła się dyskusja o

WięcejZAWIADOMIENIE

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 28 października 2016r. o godz. 09:00Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Więcej Po raz kolejny Gmina Głuchołazy znalazła się w czołówce podmiotów o charakterze samorządowym oraz instytucji znajdujących się na terenie Euroregionu Pradziad korzystających ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Statuetkę odebrał Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Wyróżnienie poprzez przyznanie nagrody

Więcej

 

 

W ramach programu „Budżet Obywatelski” Gminy Głuchołazy na rok 2017 weszliśmy w fazę głosowania, które przyniesie ostateczne rozwiązanie konkursu. Głosowanie odbywa się od 13 października i potrwa do 28 października 2016 roku. Jest ono przeprowadzane w oparciu o przygotowane wcześniej karty do głosowania. Karty są również do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miasta w Głuchołazach. 

10629751 358523637657435 8140155592750187387 n

Pod koniec września rusza nabór na „małe przetwórstwo” dla rolników

 

29. września rusza nabór na „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020i będzie trwał do 28. października  2016r.

Więcej

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ

o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchołazy, dla terenu we wsi Pokrzywna, w rejonie działek nr 224, 226, 223

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Głuchołazach uchwały nr XVI/172/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie

 

WięcejSięgnij po tytuł PRACODAWCA ROKU 2016 POWIATU NYSKIEGO

Starosta Nyski ogłasza konkurs:

„Pracodawca Roku 2016 Powiatu Nyskiego”.

Jego ideą jest nagrodzenie oraz promowanie lokalnych Pracodawców tworzących nowe miejsca pracy, wyróżniających się pod względem jakości zapewnianych przez nich warunków pracy, reprezentujących ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom.W konkursie mogą wziąć udział wszyscy przedsiębiorcy bez względu na wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności.

 W tegorocznej edycji można zgłosić kandydatury w jednej z czterech kategorii: