Aktualności

Więcej
Nyskie KSIĘSTWO JEZIOR I GÓR

ZAPRASZA NA SPOTKANIA

INFORMACYJNe w ramach kampanii „lsr w 2017”

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania mające na celu

 

Więcej
Zarząd Nyskiego Księstwa Jezior i Gór, w związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór w zakresie realizacji Planu komunikacji zaprasza do zapoznania się z możliwościami wsparcia w roku 2017. 

więcej

W związku z realizacją planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR) - ,,LSR 2017” Zarząd Stowarzyszenia zaprasza na spotkania, skierowane do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LSR.

Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór, realizując Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, ogłasza w dniu 31.05.2017 r. konkurs na wybór grantobiorców w ramach realizacji projektu grantowego w zakresie przedsięwzięcia 2.2.2 Promocja kultury i produktów lokalnych.

Szczegółowe informacje dostępne w zakładce „Ogłoszenia o naborach” – http://ksiestwo.nysa.pl/aktualne-ogloszenia-o-naborach/

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. III Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach - informacja o podpisaniu umowy - więcej

 Więcej

Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Subregion Środkowy- wysportowany i zdrowy!”. Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od

Więcej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy w rejonie ulic gen. Sikorskiego i Moniuszki oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej wyżej wymienionego planu miejscowego

Więcej

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki na obszarze wsi Bodzanów i Nowy Świętów, w rejonie zakładu Malta – Decor sp. z o.o. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na

Więcej Trudno było sobie wymarzyć lepszą pogodę na zorganizowanie imprezy plenerowej. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach dzięki uprzejmości kierownictwa sklepów InterMarche i BricoMarche w dniu 28 maja 2017 roku zorganizował 9. edycję Turnieju Siłaczy w Głuchołazach o Tytuł

Więcej

 

Przygotowywana od wielu miesięcy uroczystość wręczenia sztandaru Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Polskim Świętowie została dopięta na ostatni guzik. Nawet zrealizowane zostało zamówienie pięknej pogody. W dniu 27 maja 2017 roku o godz. 15.00 rozpoczęła się w miejscowym kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela uroczysta msza święta. Pięknie ozdobiony

 Więcej

Pradziad. Ten najwyższy szczyt w paśmie górskim Sudetów Wschodnich 25 lat temu stał się dla organizatorów inspiracją do zorganizowania Rajdu Kolarskiego pod nazwą ”Zdobywamy Pradziada”. Rajd rządzi się własnymi prawami, które są jednoznacznie określone w regulaminie rajdu. Jedną z podstawowych zasad jest ograniczona do 200 liczba zawodników. Wynika to w szczególności z

WięcejInformujemy, że Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie sp. z o. o. przy współpracy z partnerem Diabetica sp. z o. o. z siedzibą w Nysie realizuje projekt RPO WO działanie 8.1.

Więcej

W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, w ramach aktywizacji zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie  PRZEDSIĘWZIĘCIA 2.2.2 -  PROMOCJA KULTURY I PRODUKTÓW LOKALNYCH  (PROJEKT GRANTOWY)  realizowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020".

W ramach spotkania

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie prowadzi rekrutację do firmy Pentair Poland sp z o. o. światowego lidera  produkcji obudów i szaf dla przemysłu maszynowego, elektrycznego i elektronicznego na stanowiska:

Więcej

Zapraszam na XXXI sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu

31 maja 2017 r. (środa) o godz. 11.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.