Aktualności

Więcej
ZAWIADOMIENIE
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 2 MARCA  2016r. o godz.16:00 w Liceum Ogólnokształcącym w Głuchołazach  odbędzie się XVII SESJA RADY MIEJSKIEJ 

 

Więcej

Dwóch zawodników, szachownica składająca się z sześćdziesięciu czterech pól oraz 16 figur dla każdego zawodnika w odmiennych kolorach. Taki zestaw jest potrzebny do rozegrania każdej partii na XXVI-stym Międzynarodowym Turnieju Szachowym „O Puchar Gór Opawskich”. Niezmiennie od ponad ćwierćwiecza Burmistrz Głuchołaz zaprasza zawodników zrzeszonych w klubach szachowych oraz uczestników indywidualnych na nie łatwy turniej, w którym udział biorą utytułowani szachiści.

Szanowni Państwo

Oddajemy do Państwa użytku nową stronę internetową serwisu www.glucholazy.pl

Chcemy jeszcze skuteczniej informować Państwa o  najważniejszych sprawach dziejących się w Gminie Głuchołazy. Będziemy rozwijać i unowocześniać nasz serwis prezentując w nim wiadomości przydatne dla mieszkańców, turystów i inwestorów.

Więcej
W samo południe na dzień 16 lutego 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński zaprosił przedsiębiorców z terenu Gminy Głuchołazy na spotkanie ukierunkowane na wymianę informacji i pomysłów, które dzięki możliwościom pozyskiwania funduszy europejskich mogłyby być zrealizowane. Przestronna sala widowiskowa Centrum Kultury w Głuchołazach pomieściła blisko 100 osób zainteresowanych przedsięwzięciami, które sprawią, że walory naszej gminy będą jeszcze bardziej sprzyjały inwestycjom przedsiębiorców lokalnych, ale również pozwolą stwarzać warunki sprzyjające inwestycjom spoza lokalnego środowiska. Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński wprowadził słuchaczy w tematykę spotkania przekazując głos Wicemarszałkowi Województwa Opolskiego Panu Szymonowi Ogłazie, który zachęcał słuchaczy do korzystania z bogatej oferty  pozyskiwania funduszy europejskich.

Więcej

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 24 lutego 2016r. o godz.1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XVI SESJA RADY MIEJSKIEJ z następującym porządkiem obrad:

 

umgig
Burmistrz Głuchołaz informuje, że w dniu 10 marca 2016r. w godzinach 9.00- 14.00 w Centrum Informacji Turystycznej będą rozliczane zeznania podatkowe (PIT) przez pracowników Urzędu Skarbowego w Nysie.

 

W dniu 11.02.2016. Wydział Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przekazał zestawienie uczniów głuchołaskich gimnazjów, którzy w roku szkolnym 2015/2016 uzyskali najlepsze wyniki w eliminacjach gminnych Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych.

Więcej

Pełne zestawienie uczestniczących w konkursach poniżej w tabeli.

uearimrWięcej

Europejski Fundusz Rolny na rzecz

Rozwoju Obszarów Wiejskich

WięcejUśmiechy na twarzach, zachwyt i przechodzące fale gromkich oklasków.


Tym charakteryzowała się IX Gala Młodych Mistrzów, która miała miejsce w dniu 27.01.2015 roku w sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach. Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Panem Stanisławem Szulem wręczyli młodym sportowcom ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz stypendia za osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2014/2015.

Dodatkowo medale i dyplomy wręczali: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Pan Adam Łabaza; Przewodniczący Komisji Oświaty i Kultury przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Pan Mariusz Migała oraz Przewodniczący Komisji Turystyki, Sportu i Bezpieczeństwa Wewnętrznego przy Radzie Miejskiej w Głuchołazach Pan Andrzej Tokarz.

Więcej
Na dzień 8 stycznia 2016 roku przypadła podniosła chwila
. W głuchołaskiej sali ślubów Burmistrz Głuchołaz Pan Edward Szupryczyński w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował trzy pary „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Tej chwili towarzyszyła muzyka skrzypcowa wykonana przez nauczyciela skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej w Głuchołazach mgr Mariannę Kozak. Odznaczone pary to: Henryka i Stanisław Bławiccy z Głuchołaz; Genowefa i Zbigniew Podgórny z Bodzanowa; Alfreda i Adolf Kubikowie z Głuchołaz.

Więcej
Wpisany w kalendarz imprez cyklicznych, z tradycjami i zawsze z wysoką frekwencją finał Przeglądu Zespołów Jasełkowych po raz XIII zaistniał na deskach lokalnego Centrum Kultury.

 

Więcej  Kolejna, już 49. edycja biegu narciarskiego Jizirska 50 , ze startem i metą w Bedřichovie, odbyła się w dniach 8,9,10 stycznia br. Z uwagi na brak pokrywy śnieżnej na trasach prowadzących przez uroczy krajobraz Gór Izerskich, organizatorzy przygotowali sztucznie naśnieżoną trasę po okręgu o długości 4 km. Z uwagi na zgłoszenie się ponad 5000 zawodników na wszystkie biegi imprezy zdecydowano się na skrócenie dystansu poszczególnych biegów i wypuszczanie zawodników partiami po 400 osób.

WięcejZ okazji Dnia Babci i Dziadka uczniowie Zespołu Szkół w Głuchołazach

zapraszają na podróż do bajecznej krainy
radości. Przewodnikami będą dzieci-uczniowie
klasy 3a, Szkoły Podstawowej nr1.

 

 Plakat Dzień Babci i Dziadka

 

WięcejZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Miejskiej

 w Głuchołazach

 zawiadamia,

 że w dniu 27 stycznia 2016r. o godz.1100

 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego odbędzie się XV SESJA RADY MIEJSKIEJ