Aktualności

Więcej

Od kwietnia w Centrum Twórczej Zabawy DWA KROKI przy ul. Ligonia 10a/1 w Głuchołazach funkcjonuje Międzypokoleniowy Klub Aktywności. Celem Klubu jest poprawa funkcji poznawczych, przywrócenie do społeczności, podtrzymywanie i nawiązanie nowych relacji (w tym międzypokoleniowych) wśród osób starszych zależnych.

 

Więcej
Jak wynika z obserwacji i doświadczeń na przestrzeni minionych lat, praca w rolnictwie jest nadal bardzo często wykonywana w sposób niebezpieczny dla życia i zdrowia zarówno samych rolników jak i członków ich rodzin oraz osób postronnych .

więcej

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Więcej

Przedstawiamy Państwu podsumowanie 2017 roku w zakresie podejmowanych działań, ktore przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców Gminy Głuchołazy. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, która została przedstawiona na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. Foto Jacek Goj Prezentacja

Więcej
 

Milo jest nam poinformować mieszkańców Gminy Głuchołazy, że Bartłomiej Przedwojewski, wieloletni mieszkaniec Głuchołaz zajął bardzo wysokie III miejsce w bardzo trudnym i wymagającym biegu na trasie o długości maratonu 42 195 cm Zegama Aizkorii w Hiszpanii. Ma on swój start i metę w niewielkim miasteczku Zegama, leżącym w kraju

 Więcej

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania wielkiego święta uśmiechu w naszym mieście. Ranga wydarzenia, które stało się udziałem wielu osób oraz przesłanie Międzynarodowego Orderu Uśmiechu sprawią na pewno, że uśmiech zagości w naszych sercach i stanie się znakiem rozpoznawczym Gminy Głuchołazy. Podziękowania należą się wszystkim uczniom, nauczycielom i dyrektorom placówek oświatowo – wychowawczych z terenu Gminy Głuchołazy, instytucjom i jednostkom samorządowym, które wsparły finansowo organizację wydarzenia, pracownikom Urzędu Miejskiego, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Centrum Kultury w Głuchołazach. Podziękowania dla działaczy i wolontariuszy Klubu Turystyki Kolarskiej Ktukol za wspaniały dzień "Zmagań Rowerowych". Szczególne podziękowania Burmistrz Głuchołaz składa na ręce Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Uroczystych Obchodów 50-cio lecia Ustanowienia Orderu Uśmiechu Mariusza Migały dla osób, które weszły w skład wymienionego Komitetu. A są to: Stanisław Szul, Grzegorz Ptak, Jan Ćwiek, Beata Puzia, Alicja Stadnik – Płowaś, Grzegorz Rudecki, Krzysztof Kuśmirek, Marek Szymanowski, Alicja Królikiewicz, Beata Widziszowska, Piotr Kędroń oraz gościnnie Paweł Konieczny.

 

 Więcej

Jak ważnym dniem dla mieszkańców Głuchołaz był 25 maja 2018 roku okaże się w najbliższym czasie. Pewnym jest fakt, że przy udziale ponad 1600 uczniów, nauczycieli, wolontariuszy oraz władz samorządowych została podjęta próba pobicia rekordu odsłonięcia wizerunku Orderu Uśmiechu. Na miejsce zbiórki wyznaczono głuchołaski rynek, gdzie

 Więcej

Od początku roku organizatorzy imprez skierowanych do mieszkańców Głuchołaz oraz odwiedzających nasze miasto turystów podkreślają fakt, że 2018 rok został ogłoszony na mocy uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach rokiem Orderu Uśmiechu. Nawet najmłodsi, (a może szczególnie oni) wiedzą, że to właśnie w Głuchołazach powstał symbol tego jedynego odznaczenia rangi międzynarodowej nadawanego przez dzieci osobom dorosłym za

WięcejDrodzy Mieszkańcy!

Czy są wśród Was entuzjaści wycieczek rowerowych? Nie wyobrażacie sobie weekendu bez Waszych ulubionych dwóch kółek? Do pracy jeździcie rowerem?

Szczegóły oferty dostępne na Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : kliknij tutaj BIP

Oferta na obsługę gastronomiczną Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”  w dniach 20-22 lipca 2018 r. : więcej

 

Oferta na dzierżawę części terenu Muszli Leśnej przy ul. Parkowej w Głuchołazach z przeznaczeniem na prowadzenie działalności komercyjnej podczas Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Turystycznej „KROPKA” i Festiwalu Czeskiej Piosenki Turystycznej „Trampska Hudba”w dniach 20-22 lipca 2018 r. : więcej

Więcej

Informujemy, że na terenie miasta Głuchołazy prowadzony jest

całodobowy

monitoring wizyjny

Burmistrz Głuchołaz uprzejmie informuje, że zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Wodne, taryfy opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, obowiązujące w Gminie Głuchołazy, zatwierdzane są decyzją,  przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

 

Więcej

Szanowni Państwo !!!

Zapraszamy do przystąpienia do programu realizowanego bezpłatnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjsalistyczny MSWiA im. Jana Pawła II. Potrzeba realizacji Programu wynika z niedostatecznego poziomu dostępności pacjentów do rehabilitacji kardiologicznej. W województwie opolskich choroby ukladu krążenia stanowią jeden z głównych