Aktualności

Więcej 

Organizatorzy obchodów XXX lecia Parków Krajobrazowych Góra św. Anny i Góry Opawskie wybrali bardzo ciekawe miejsce na zaprezentowanie wystawy poświęconej historii Parków oraz faunie i florze występującej na terenie tych obszarów. Wszyscy zainteresowani w dniu 2 grudnia 2018 roku zebrali się dzięki przychylności zarządu

 

Więcej

Oliwia Beztroska reprezentująca Centrum Kultury w Głuchołazach, gdzie pracuje pod kierunkiem Beaty Puzia, otrzymała na XXXIV Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym Dzieci Szkół Podstawowych w Legnicy – dwie Nagrody Specjalne! A są to : Nagroda Specjalna Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Legnicy oraz Nagroda

Więcej

Zapraszam na II sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się 12 grudnia 2018 roku o godz. 09.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

 

 

 edward ilnicki sepii

Z wielkim żalem informujemy, że odszedł od nas wspaniały człowiek - Edward Ilnicki. Działacz społeczny, Prezes Klubu Turystyki Narciarskiej przy Oddziale PTTK w Głuchołazach, muzyk, sportowiec i nauczyciel. Swoją nauczycielską przygodę rozpoczął w 1975 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, gdzie w rożnych okresach nauczał wychowania muzycznego oraz wychowania fizycznego. Po odejściu w 2005 roku na emeryturę poświęcił się

Więcej 

Nadany naszemu miastu w czerwcu 2018 roku honorowy tytuł „Miasto Orderu Uśmiechu” zobowiązuje do działalności na rzecz instytucji, która zajmuje się docenieniem osób dorosłych za ich działalność na rzecz dzieci. Mowa o Orderze Uśmiechu, który wszystkim mieszkańcom Głuchołaz jest przecież bliski. Dlatego m.in. z tej przyczyny

WięcejOd dnia 28 listopada rozpoczną się w rezerwacie Cicha Dolina prace mające na celu usunięcie części martwych świerków zagrażających bezpieczeństwu na

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm. )

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta

więcej

Więcej

Nie często się zdarza, że wręczenie złotym jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wypada w 50-tą rocznicę ślubu co do minuty. Jednak w tym przypadku stało się to faktem. Państwo Maria i Jan Dąbrowscy z Głuchołaz 23 listopada 2018 roku na sali ślubów Urzędu Miejskiego w Głuchołazach stawili się w

 Więcej

Na co dzień pracują w różnych zawodach. Mają różne wykształcenie. Pochłaniają ich różne pasje, a jednak jest coś co jednocześnie ich wyróżnia i łączy. Dar krwi przekazywany systematycznie, który ratuje ludzkie życie. Dar, którego przekazanie nie jest

 Więcej

21 listopada na sali widowiskowej Centrum Kultury – Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej odbyła się X Gala z okazji obchodzonego 25 listopada Święta Pluszowego Misia. Podczas Gali na scenie zaprezentowały się

WięcejOd 22 listopada na granicy z Czeską Republiką zostało zawieszone dobrowolne przekraczanie granicy państwowej.

Więcej

Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. 

WięcejNagrody zostały wręczone na uroczystej X Gali Biznesu. Impreza odbyła się 22 listopada 2018 roku w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie.

Więcej

Szanowni Państwo miło jest nam poinformować, że w dniu wczorajszym (środa 21 listopada 2018 roku) mieszkaniec Głuchołaz Pan Kamil Bortniczuk został zaprzysiężony na Posła do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji. Po jedenastu latach Głuchołazy zyskały kolejnego orędownika naszych spraw na szczeblu centralnym. Panu Posłowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów w nowej roli.

 

Więcej 

Inauguracyjną Sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach otworzył najstarszy wiekiem Radny – Senior Michał Koszut, który zgodnie z przewidzianym porządkiem obrad przewodniczył sesji do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Głuchołazach VIII kadencji. Pełne kworum Rady Miejskiej zostało zaprzysiężone i