Aktualności

Więcej

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przed chwilą podpisał akt notarialny na mocy którego Gmina Głuchołazy nabyła na własność budynek prewentorium dziecięcego w Jarnołtówku zwanego Aleksandrówką. Jest to element porozumienia Gminy Głuchołazy z Powiatem Nyskim. Nabycie przez Gminę Głuchołazy budynku Aleksandrówki otwiera drogę do powrotu lecznictwa sanatoryjnego dzieci w Jarnołtówku, które będzie organizowane przez powiat.

Więcej

Przyjeżdżają do Głuchołaz chętnie, bo jak sami mówią jest tutaj fajne powietrze i atmosfera sprzyjająca takim spotkaniom. Mowa o środowiskach senioralnych działających w takich miejscowościach jak Nysa, Jesenik, Prudnik, Niemodlin, Kędzierzyn Koźle, czy Nowa Ruda. W dniu 12 czerwca 2018 roku w Centrum Kultury w Głuchołazach odbyło się Spotkanie Senioralnych Zespołów i Solistów Pogranicza, na którym

Więcej

Mija kolejna edycja programu gminnego, w ramach którego przy współpracy z Czechami, uczniowie klas drugich szkół podstawowych uczestniczyli w kursie nauki pływania. Program, stanowiący inicjatywę Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego realizowany był na krytej pływalni w Czeskiej Wsi. Bezpieczny przewóz dzieci do wymienionego obiektu  prowadzony był wspólnie przez

 

Więcej

Dlaczego ZS w Głuchołazach - zobacz, przeżyj, wybierz...

 

A dlaczego nie? Masz problem z wyborem szkoły średniej, pomyśl...jesteśmy dla Ciebie! Zapraszamy

 

Nasze atuty:

 

-zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych

 

-szkolny radiowęzeł

 

-kameralna atmosfera

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne.

 

W związku z realizacją Planu działania Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.1 Wsparcie Działalności Gospodarczej na Obszarach Wiejskich.

informacja o spotkaniach

program spotkań

Nyskie Księstwo Jezior i Gór zaprasza na spotkanie informacyjne w ramach kampanii "LSR w 2018".

 

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 (LSR), Zarząd stowarzyszenia, zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania mające na celu przekazanie informacji o terminach naborów, zakresie i warunkach wsparcia, rodzaju wspieranych operacji oraz najczęstszych problemach. 

 

informacja o spotkaniu

program spotkań

harmonogram naborów

Prowadzenie zorganizowanych zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego - więcej informacji

Zgodnie z  § 21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Głuchołazy, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXVIII/297/13 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 6 marca 2013r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy, właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkami zamieszkania zbiorowego, obiektów użyteczności publicznej i obsługi ludności oraz nieruchomości na których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie, zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na swoich nieruchomościach

więcej

Więcej

Więcej

Od kwietnia w Centrum Twórczej Zabawy DWA KROKI przy ul. Ligonia 10a/1 w Głuchołazach funkcjonuje Międzypokoleniowy Klub Aktywności. Celem Klubu jest poprawa funkcji poznawczych, przywrócenie do społeczności, podtrzymywanie i nawiązanie nowych relacji (w tym międzypokoleniowych) wśród osób starszych zależnych.

 

Więcej
Jak wynika z obserwacji i doświadczeń na przestrzeni minionych lat, praca w rolnictwie jest nadal bardzo często wykonywana w sposób niebezpieczny dla życia i zdrowia zarówno samych rolników jak i członków ich rodzin oraz osób postronnych .

więcej

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Więcej

Przedstawiamy Państwu podsumowanie 2017 roku w zakresie podejmowanych działań, ktore przyczyniły się do poprawy życia mieszkańców Gminy Głuchołazy. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, która została przedstawiona na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach. Foto Jacek Goj Prezentacja

Więcej
 

Milo jest nam poinformować mieszkańców Gminy Głuchołazy, że Bartłomiej Przedwojewski, wieloletni mieszkaniec Głuchołaz zajął bardzo wysokie III miejsce w bardzo trudnym i wymagającym biegu na trasie o długości maratonu 42 195 cm Zegama Aizkorii w Hiszpanii. Ma on swój start i metę w niewielkim miasteczku Zegama, leżącym w kraju