Aktualności

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO)

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO DOFINANSOWA NIA ZMIANY SYSTEMU OGRZEWANIA NA EKOLOGICZNE

lista

 

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „ Senior w obiektywie, obiektyw w ręce seniora”

więcej

 

Działając na podstawie art.13 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 )

 

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1

  • Nazwa zadania – Udzielanie świadczeń zdrowotnych w środowisku domowym.
  • Wysokość środków przeznaczonych  na  realizację  zadania – 30.000 zł

więcej

Więcej

 Za oknem obserwujemy już wiosnę, która z dnia na dzień nabiera coraz żywszych kolorów i aż się chce wyjść na górski spacer. Przyjemnie jest spacerować wśród zieleni, ciesząc się czystością powietrza jednak nie można tego powiedzieć o czystości szlaków, leśnych duktów i górskich potoków. Grupa zapaleńców z Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz (TPG) postanowiła to zmienić. Zyskując sprzymierzeńców w postaci

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUCHOŁAZ  o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy

więcej

 

Więcej

Rejon Gór Opawskich, tak atrakcyjny turystycznie jest również dobrze znany w środowisku polskich szachistów. Od siedemnastu lat przyjeżdża czołówka polskich zawodników uprawiających tę królewską grę, których oprócz pasji do szachów łączy zamiłowanie do munduru. Tegoroczna siedemnasta edycja zawodów odbyła się przy

Więcej

W tym roku UKS Hattrick obchodzi 11 rok działalności i 10-cio lecie jako zarejestrowane stowarzyszenie kultury fizycznej. W tym czasie były już wicemistrzostwa województwa i w Tymbarku i w Orange Cup a także w Turnieju Orlika, do tego rokrocznie zwycięstwa w eliminacjach powiatowych i udział w finałach wojewódzkich, ale to rok 2018 zapamiętamy najdłużej. Nareszcie wygraliśmy finały wojewódzkie „Z podwórka na

WięcejKwiecień rozpoczął się piękną wiosenną pogodą, która zachęca do górskich spacerów szlakami Gór Opawskich. Jednak uczestnicy XVII Indywidualnych Mistrzostw Polski Służb Mundurowych w godzinach dopołudniowych mają inne plany. W dniach od 4 do 8 kwietnia 2018 roku rozgrywane są

Starosta Nyski pozyskał ponad 470 tys. zł. z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na realizację  programu regionalnego. Dzięki pozyskanym środkom możliwe będzie udzielenie wsparcia blisko 80 bezrobotnym kobietom w postaci zatrudnienia subsydiowanego tj. robót publicznych, prac interwencyjnych a także nabywania nowych lub zmiany dotychczasowych kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie - www.pup.nysa.pl

Więcej

Więcej

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie oraz Państwowa Inspekcja Pracy  w Opola zapraszają pracodawców wszystkich branż zatrudniających do 20 pracowników do udziału w programie promocyjnym „Osiągaj sukces w zgodzie z przepisami prawa pracy. Zdobądź Dyplom PIP”. Edycja 2018 r.

Więcej 

Wiosenny powiew zmian zagościł na sali obrad Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. We wtorek 26 marca 2018 roku odbyło się ostatnie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głuchołazach (MRM). Gospodarzem spotkania był Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Szymon Biliński, a obok niego zasiedli Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński,

Więcej

Więcej

6 kwietnia 2018 roku w godzinach od 10:00 do 13:00 w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie, przy ulicy Obrońców Tobruku 5 odbędą sie Targi Pracy "Przyszłość Żaka" 2018.