Aktualności

Więcej 

Ostatni dzień 2018 roku stał się wielkim świętem miłości, oddania i wzajemnego szacunku. Osiem par małżeńskich w sali ślubów głuchołaskiego Urzędu Miejskiego odebrało z rąk Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, który nadawany jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To odznaczenie państwowe ustanowiono jako

Na podstawie art. 546 ust. 1 i 6 ustawy Prawo wodne (t.j. z dnia 20 lipca 2017r., Dz. U. z 2017 r., poz. 1566) ogłaszam wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004 - 2017, na obszarach określonych następnie jako obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 16 pkt 34 ww. ustawy Prawo wodne, dla których nie zostały wydane decyzje o pozwoleniu na budowę ani nie zostało dokonane zgłoszenie budowy, wskutek czego decyzje wygasły z dniem 1.01.2018r. na podstawie art. 546 ust. 1 ww. ustawy Prawo wodne.

Wykaz decyzji o warunkach zabudowy (WZ) wydanych w latach 2004-2017 dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej

Więcej
Realizując zapisy Uchwały nr VII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach  z dnia 25 marca 2015r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów, zmienionej Uchwałą nr XLVIII/473/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 października 2018r. Burmistrz Głuchołaz ogłasza termin, tryb i zasady wyborów na członków Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach. Lista kandydatów dostępna tutaj.

Burmistrz Głuchołaz ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert zadania publiczne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn.zm.). Wyniki dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Więcej

Szanowni Państwo, wierzę, że miniony 2018 rok był dla nas pomyślny i mogliśmy zrealizować nasze zamierzenia i plany. Małymi krokami wchodzimy w Nowy 2019 Rok. W imieniu własnym i pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazachoraz władz samorządowych życzę mieszkańcom Gminy Głuchołazy jak również odwiedzającym nas turystom pomyślności i zdrowia. Aby każdy dzień nowego roku był zapowiedzią samych dobrych chwil. Aby nasza Mała Ojczyzna była jeszcze bardziej przyjazna mieszkańcom,przedsiębiorcom oraz turystom. Życzę również zrealizowania marzeń i sukcesów zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym. Do siego roku ! 

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach dr. hab Mariusz Migała

 

 Więcej

Pani Eugenia i Pan Leon przeżyli ze sobą ponad 60 lat. To jest 21 100 dni wspólnych posiłków, trosk, zmartwień, ale też szczęścia, że mieli siebie. Wszystkie te chwile zawdzięczają rozmowom, które prowadzili na każdy temat i szczerze. Wypowiadali najprostszymi słowami swoje oczekiwania, obawy, opowiadali o swoich troskach. Każda z tych chwil była

Radni Rady Miejskiej w Głuchołazach zwracają się do mieszkańców Gminy Głuchołazy o ograniczenie do minimum, a nawet całkowitą rezygnację z używania środków pirotechnicznych w okresie noworocznym. 

Pełna treść uchwały Nr III/40/18 w sprawie ograniczenia środków pirotechnicznych

 Więcej

Straż Miejska Głuchołazy…pomaga, przypomina, ostrzega… Zabawa mogąca zmienić się w tragedię!!!
Uwaga na petardy i fajerwerki!!! Do powitania Nowego Roku zostały przysłowiowe godziny. Straż Miejska w Głuchołazach przypomina, że w okresie poprzedzającym przywitanie Nowego 2019 roku, nieumiejętne obchodzenie się z

Więcej 

W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ SYLWESTREM KTÓRY MOŻE BYĆ OBCHODZONY PRZEZ NIEKTÓRYCH MIESZKAŃCÓW I GOŚCI W CENTRUM MIASTA, PROSIMY WŁAŚCICIELI AUT ZAPARKOWANYCH NA RYNKU O ROZWAŻENIE MOŻLIWOŚCI PRZEPARKOWANIA AUTA
W INNE MIEJSCE LUB ZABEZPIECZENIEM POJAZDU W NOC SYLWESTROWĄ.

Więcej informacji o ogłoszeniach o naborze wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór Lokalnej Strategii Rozwoju dostępna - tutaj

W związku z realizacją Planu komunikacji Lokalnej Strategii Rozwoju Nyskiego Księstwa Jezior i Gór na lata 2014-2020 - kampania informacyjna preentująca wyniki wdrożenia LSR - tutaj.

Więcej

Młody, utalentowany i jeśli sądzić po licznie zebranej na jego pierwszej wystawie publiczności dobrze zapowiadający się rysownik. 21 grudnia 2018 roku w Małej Galerii Centrum Kultury w Głuchołazach odbyło się otwarcie wystawy pt. "Pierwszy etap" głuchołazianina Przemka Komara. Wydarzeniu muzyczną oprawę zapewnili

Więcej 

Uczniowie i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Jerzego Hellera w Głuchołazach corocznym koncertem kolęd i pastorałek wprowadzili zebrana publiczność w iście świąteczny nastrój. Sala gimnastyczna gościnnego Publicznego Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach zamieniła się w salę widowiskowo – koncertową, gdzie odświętnie ubrani młodzi muzycy w

 Więcej

W wigilię Bożego Narodzenia nie będzie ostatniego kursu Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej. Jak poinformował nas wykonawca usługi z przyczyn technicznych 24 grudnia 2018 roku darmowy autobus nie wyjedzie na kurs, który powinien rozpocząć się o godz. 19.40. Za przejściowe trudności w imieniu usługodawcy przepraszamy.

 

 Więcej

W kalendarzu wydarzeń Uczniowskiego Klubu Sportowego Hattrick Głuchołazy nie brakuje miejsca na imprezy integracyjne, w których uczestniczą i czerpią z tego faktu satysfakcje rodzice, dzieci oraz kadra klubu. Organizowane przez ten klub imprezy niosą zawsze przesłanie, że na sport przez zabawę jest czas w każdym wieku i nie ma tu