Aktualności

Więcej

Popierane przez Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego działania nauczycieli głuchołaskich szkół w kierunku podnoszenia własnych kwalifikacji przyjęły się na gruncie Szkoły Podstawowej nr1 w Głuchołazach. Placówka ta wzięła udział w projekcie „MOBILNOŚĆ KADRY EDUKACJI SZKOLNEJ” zorganizowanym w ramach programu ERASMUS + (POWER SE) przez

Więcej 

Ruszyła XXIII edycja plebiscytu Głuchołaskie Kozy. Tą symboliczną nagrodą Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz, już od 1995 r. nagradza te osoby, instytucje lub stowarzyszenia, które najbardziej przyczyniły się w mijającym roku do promocji i rozwoju naszego regionu. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem, na którym należy wymienić tych kandydatów, których działalność w 2016 r. zdaniem Państwa, najlepiej rozwinęła lub

Więcej

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński skorzystał z przesłanego zaproszenia i w dniu dzisiejszym (21 grudnia 2016 roku) obejrzał widowisko o bożym narodzeniu przedstawione w głuchołaskim Centrum Kultury przez przedszkolaków, ich rodziców oraz nauczycieli Publicznego Przedszkola nr 1 im. Bajka w Głuchołazach. Przepiękna sceneria, stroje dopracowane w szczegółach oraz

Więcej

Burmistrz Głuchołaz, Parafialny Zespół Caritas Głuchołaz oraz Stowarzyszenie Dobroczynne dnia 24.12.2016 roku w sobotę o godz. 11.00 z a p r a s z a do Ośrodka Wypoczynkowego „Banderoza” w Głuchołazach na spotkanie wigilijne  dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych.

 Więcej

Dnia 24 grudnia 2016 roku o godzinie 22:00 już po raz 28 w Pokrzywnej na polanie „Cicha Dolina” odbędzie się uroczysta Pasterka. Jest to wydarzenie, które od wielu lat przyciąga wiernych z okolicznych miejscowości i z każdym rokiem coraz więcej z całej Polski.
I tym razem zapowiedziały swój przyjazd liczne delegacje parafian, którzy przybędą indywidualnie i w grupach zorganizowanych.

Jak co roku, problem stanowią utrudnienia w ruchu drogowym w trakcie

WięcejPrzewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach zawiadamia, że w dniu 28 grudnia 2016r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej 

Wzorem lat ubiegłych Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i turystów odwiedzających naszą gminę umożliwił zakup Kalendarza Miejskiego Głuchołazy 2017. W Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach, Plac Basztowy 4a tel. 77 439 43 60 za jedyne 15 zł. można zakupić kalendarz zawierający zdjęcia magicznych miejsc naszego miasta i nie tylko. Kalendarz ten może byś wspaniałą pamiątką dla najbliższych, mieszkających poza Głuchołazami, ale również może być przydatnym w życiu codziennym. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Więcej

 

W dniu 15 grudnia 2016 roku Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przewodniczył spotkaniu koordynacyjnemu z udziałem służb i instytucji mających wpływ na utrzymanie porządku publicznego w okresie świątecznym. Uczestniczący w spotkaniu przedstawiciele Policji, Straży Miejskiej, oraz

WięcejPrzetrwali razem 50 lat czyli 18 250 dni. Trudno pomyśleć ile to godzin, a jeszcze bardziej ile to minut. A jednak stać tych dostojnych małżonków na gest trzymania się za rękę. To wspaniały jubileusz, który wielu równie zgodnym parom nie jest dane przeżywać. Dlatego ta wyjątkowa chwila zasługuje na właściwą oprawę muzyczną i uhonorowanie w najbardziej odpowiednim do tego miejscu czyli na Sali Ślubów w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach.  Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 9 grudnia 2016 roku w imieniu Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczył

Więcej

Więcej

Nazwy Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL nie trzeba specjalnie przedstawiać. To najstarszy w Głuchołazach klub kolarski opierający swoją misję na trzech hasłach: „Promocja regionu o zasięgu ogólnopolskim”, „ Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia” oraz „Promocja kolarstwa i turystyki rowerowej”. Imprezy organizowane przez działaczy KTUKOLU mają swoją rangę przez co są znane w całym kraju oraz poza jego granicami. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński w dniu 9 grudnia 2016 roku

WięcejTrudno jest podać precyzyjną liczbę ludzi zaangażowanych na całym świecie w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Z danych szacunkowych możemy powiedzieć, że na całym świecie jest to liczba od kilku do kilkunastu milionów ludzi. Wolontariat organizowany  na poziomie lokalnym, krajowym, i globalnym jest zjawiskiem niecodziennym i wynika z naturalnego odruchu człowieka utożsamiającego się z osobami potrzebującymi pomocy. Doceniając niezwykle cenny gest jakim jest bezinteresowna pomoc w 1986 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiono

Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży stanowiących integralną część programu profilaktycznego - pismo informacyjne - więcej

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs ofert na:

 

Zadanie nr 1 – Prowadzenie działań skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin przez prowadzenie Klubu  Abstynenta.

1) Prowadzenie Klubu  Abstynenta dla mieszkańców Gminy Głuchołazy powinno obejmować:

  • udzielanie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu będącym po przebytej  terapii odwykowej lub podejmujących abstynencję wymagających wsparcia w trzeźwieniu i abstynencji oraz członkom ich rodzin,
  • udzielanie pomocy osobom współuzależnionym oraz członkom ich rodzin,
  • wspieranie abstynencji i trzeźwienia,
  • nawiązywanie kontaktu z osobami uzależnionymi i motywowanie ich do podejmowania leczenia odwykowego a w razie potrzeby podejmowanie interwencji,
  • organizowanie zajęć rehabilitacyjnych skierowanych do osób uzależnionych i członków ich rodzin, uczących umiejętności psychologicznych, społecznych i praktycznych,
  • organizowanie wyjazdów, imprez i spotkań propagujących trzeźwość
  • promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Głuchołazy

Więcej

BKM 

Szanowni Państwo, w związku z trwającymi pracami remontowymi mostu na potoku „Starynka” w ciągu al. Jana Pawła II informujemy, że obecny rozkład jazdy Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej obowiązywał będzie do ich zakończenia. O jego zmianie będziemy Państwa informować na bieżąco.