Aktualności

Więcej
Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach
zawiadamia, że w dniu 28 listopada 2016r. o godz.1100 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach  odbędzie się XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Ogólnopolski Konkurs na Najlepszą Inicjatywę dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY.

Więcej

w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w przedmiocie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok 

Więcej

Na pięknie zaaranżowanej scenie sali widowiskowej Centrum Kultury w Głuchołazach Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński przywitał zgromadzoną publiczność słowami „…bo seniorem każdy będzie jak dożyje…” rozpoczynając Otwarte Spotkanie Seniorów. Imprezę skierowaną do środowisk senioralnych, działających w Głuchołazach oraz Zlatych Horach. Na widowni znaleźli się

W latach 2016-2018 trwać będzie realizacja czynności geodezyjnych dotyczących pasów drogowych dróg krajowych ( w tym autostrady A - 4 ) na terenie województwa opolskiego.

więcej

Więcej           

W piątek, 11 listopada, odbył się drugi Turystyczny Rajd Niepodległości. Jego trasa, podobnie jak przed rokiem, połączyła Głuchołazy i Jeseník lázně. 67 uczestników miało do przejścia 21 kilometrów, spod pomnika Weteranów Walk o Niepodległość w Głuchołazach do Polskiego Pomnika w jesenickim uzdrowisku. Przyjemna droga, przez Mikulovice, Pisecną, Czeską Wieś, tylko z jednym intensywnym podejściem, sprawiła, że

Więcej

Święto Odzyskania Niepodległości, przypadające na dzień 11 listopada skłania nas do chwili refleksji. Czym jest patriotyzm dla każdego z nas i całego narodu. Bez wątpienia jest elementem łączącym wszystkich polaków zamieszkujących w kraju i na obczyźnie. Polonia kanadyjska obchodzi w tym dniu Dzień Pamięci, Polacy zamieszkujący w USA obchodzą Dzień Weteranów. Wszystkie te święta mają na celu podtrzymanie pamięci o

WięcejW dniu dzisiejszym (10.11.2016.) w gościnnej Sali Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Głuchołazach Burmistrz Głuchołaz odczytał jako pierwszy tekst konkursowy Głuchołaskiego Międzypokoleniowego Dyktanda Niepodległościowego (GMDN). Inicjatorem tego wydarzenia jest Przewodnicząca Głuchołaskiej Rady Seniorów Pani Elżbieta Zborowska. Wspólnie z członkiniami i członkami Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz "Wichrowe Wzgórze", podjęła trud zorganizowania tego wydarzenia. Dyktando swoim patronatem objął Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Do wzięcia udziału w konkursie zgłosiły się

Więcej

W wielką fetę zamieniła się uroczystość zakończenia sezonu dla zawodników szkółki kolarskiej działającej przy Głuchołaskim Klubie Kolarskim Victoria Głuchołazy. Impreza odbyła się w Centrum Kultury w Głuchołazach w dniu 9 listopada 2016 roku. Wśród gości zaproszonych znaleźli się min. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Wiceburmistrz Głuchołaz Roman Sambor, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul oraz  Prezes Zarządu

Więcej

Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Głuchołazy do oddania głosu w konkursie internetowym. Głuchołaski dziedziniec starego wójtostwa został zgłoszony do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Opolskiego objętego patronatem Marszałka Województwa Opolskiego pn. "Najlepsza przestrzeń publiczna Województwa Opolskiego 2016". Wśród osób, które wezmą udział w konkursie internetowym pod tą samą nazwą zostaną rozlosowane okolicznościowe upominki. Regulamin konkursu przewiduje

WięcejPracodawco, jeśli zatrudniasz cudzoziemców – zapoznaj się z obowiązującymi przepisami

 

Straż Graniczna w Opolu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zapraszają na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 listopada 2016r. o godzinie 13.00 w siedzibie PUP Nysa/Klub Pracy.

Więcej

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wsi Podlesie gm. Głuchołazy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Więcej

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Głuchołazy na terenach nieobjętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w rejonie działki nr 1479, ul. Lompy.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o

Więcej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta obejmującego Rynek i tereny przyległe zawarte między rzeką Białą Głuchołaską, a ulicami Władysława Sikorskiego, Bohaterów Warszawy, Marii Curie – Skłodowskiej w Głuchołazach wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia