Aktualności

 Więcej

Nowy rok akademicki to nowe wyzwania dla słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Głuchołascy seniorzy zrzeszeni w Uniwersytecie Trzeciego Wieku im. Marii Bilwin (UTW) rozpoczęli w dniu 10 października 2018 roku zajęcia od wykładu poświęconego ochronie środowiska oraz programom wspierającym mieszkańców Gminy Głuchołazy w tym zakresie. Prelegentem był

Więcej 

Na zaproszenie Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów 50-cio lecia Ustanowienia Orderu Uśmiechu Mariusza Migały w dniu 10 października 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Głuchołazach przybyły prawie wszystkie osoby zaangażowane w organizację majowych i wrześniowych uroczystości. Mariusz Migała złożył na ręce

Więcej

eko DOPŁATY - na wymianę pieca i termomodernizację !!! Ty zmieniasz piec, my pokrywamy koszty !!! Przyjdż na spotkanie i dowiedz się więcej !!! Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach 12 października 2018 roku godz. 18.00. Więcej o programie Czyste Powietrze - Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do

 Więcej

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 roku:

 1) wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,*

 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

 Więcej

Brama Gór Opawskich stała się punktem startowym trzech tras, przygotowanych na okoliczność cyklicznego wydarzenia jakim jest od kilku dobrych lat impreza pn. Jesienny spacer z GOSiR. Uczestnicy wydarzenia mogli podziwiać m.in. odrestaurowane kapliczki drogi krzyżowej w masywie Góry Parkowej (Góra Chrobrego), która prowadzi turystów z Głuchołaz do

Burmistrz Głuchołaz pragnie zaprosić wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne, tematem których będzie : projekt uchwały Rady Miejskiej w przedmiocie przyjęcia na 2019 r. Programu współpracy gminy Głuchołazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 

 

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

dofinansowanie
W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 67/2018/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 22 sierpnia 2018 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy –  w roku 2018”

Więcej

Na mocy art. 20 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 994) zwołuję XLVII sesję Rady Miejskiej w Głuchołazach, która odbędzie się w dniu 08 października 2018 r. o godz. 16.00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

Więcej
Serdecznie zapraszamy osoby poszukujące pracy do udziału w targach on-line, które odbędą się 10 października 2018 w godz. 10.00 - 14.00 na platformie internetowej: Europejski Dzień Pracy WORK@PL

Więcej

Informacja

W związku ze zmianami siedzib lokali wyborczych informujemy, że nowe adresy lokali znajdują się poniżej w Obwieszczeniu Burmistrza Głuchołaz.

Więcej 

Jak wielką siłę integracyjną dla małych sołeckich społeczności mają festyny rodzinne przekonała się społeczność Sławniowic. W dniu 22 września 2018 roku na placu szkolnym Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Rozwoju i Edukacji „Nasza Szkoła” w Sławniowicach odbył się festyn pn. Raz na Ludowo – Bogactwo Wsi. Kończące się lato i nadchodząca jesień to

WięcejWięcej

Więcej 

W październiku 2018 roku na terenie Gminy Głuchołazy rusza po raz kolejny program propagujący tematykę ochrony środowiska. Jego celem jest rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Głuchołazy w związku z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Nie obca jest mu ponadto troska o środowisko naturalne, zwiększenie powierzchni