Aktualności

Więcej
Szanowni państwo
,

 

W imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzaty Pliszki przesyłam informację o organizowanym „Tygodniu Aktywności zawodowej osób po 50 roku życia”.

Więcej
Zgodnie z Regulaminem konkursu, udział w Konkursie Internautów polega na oddaniu jednego głosu na jedną realizację zgłoszoną do tegorocznej edycji w kategorii przestrzeń publiczna lub obiekt użyteczności publicznej oraz na jedną realizację spośród nominowanych do miana Najlepszej Europrzestrzeni.

 

WięcejDbałość i utrzymanie cmentarza wynikają z zadań gminy, dlatego systematycznie budowane są ich kolejne odcinki na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Utwardzenie kostką betonową alejek pomocniczych nie tylko zapewni walory estetyczne, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych prowadzących do kwater grzebalnych. To nie pierwsza tego rodzaju

WięcejPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 150.000,00 zł.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 09 września 2019 roku do 20 września 2019 roku.

Więcej

W sobotę 7 września 2019 roku miały miejsce Dożynki Sołectwa Konradów. Tradycyjnie dziękczynienie za zbiory rozpoczęło się o godz. 16.00 Mszą św. sprawowaną w kościele pw. Chrystusa Króla w Konradowie. W czasie Mszy św. zostały poświęcone Korona Żniwna i przyniesione tegoroczne owoce ziemi. Następnie mieszkańcy sołectwa i zaproszeni goście udali się w

Więcej
Ruszyły zapisy na kolejną edycję Biegu Ulicznego w Głuchołazach. Szczegóły w Kalendarium Wydarzeń i w linku: II Bieg Przyjaźni - XVII Bieg Służb Mundurowych

Więcej

Dobiega końca jedna z największych inwestycji Gminy Głuchołazy w tym roku. Park Miejski przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie, przylegający do zabytkowej kaplicy pw. św. Rocha ma spełnić nie tylko zapotrzebowanie na tereny zieleni, ale również ma być miejscem do relaksu i mało dynamicznej rekreacji zarówno mieszkańców naszego miasta jak gości odwiedzających je. Park w swoich założeniach ma stanowić miejsce

 

Więcej

Marszałek Wo wództwa Opolskiego, zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających / mających siedzibę na terenie Gminy Głuchołazy do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz

Więcej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2019 r. ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2019 r. wyniosło 4 839 zł 24 gr.

Więcej
Zasady na jakich od 1 maja 2010r. odbywa się ustalanie ustawodawstwa właściwego zostały zapisane w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

Więcej
09.08.2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Nowe przepisy obowiązują od 1 października 2019 roku.

Więcej
Od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
.

Więcej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 17 września 2019 r. o godzinie 9.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej
ZAPROSZENIE

w dniu 03 września 2019 r. o godzinie 10.00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

V SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

Więcej

Społeczność szkolna Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego w Głuchołazach (NLO w Głuchołazach) w samo południe 2 września 2019 roku zainaugurowała rok szkolny 2019 / 2020. Ponad 40 uczniów podzielonych na dwie klasy, w wymiarach trzy i czteroletnim rozpoczęło swoją przygodę ze szkolnictwem na poziomie średnim. W uroczystym rozwiązaniu wstęgi, symbolizującym otwarcie szkoły uczestniczyli: