Aktualności

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Głuchołazach mieści się w pomieszczeniach
Urzędu Miejskiego, przy ulicy Kościuszki 33.

Prawnicy dyżurują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00.

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu, w dyscyplinach sportowych o szczególnym znaczeniu dla Gminy Głuchołazy w 2020 roku

Informuję o przystąpieniu do opracowania : projektu uchwały w sprawie programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego, którego integralną część stanowi pln działań krótkoterminowych...

więcej

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych - przeciwdziałanie uzależnieniom, prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dożywianie najuboższych 2020 - wyniki otwartego konkursu ofert

więcej

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Senior odbiorcą i twórcą kultury

więcej

Ofertę realizacji zadania publicznego - Ultramaraton Górski 3 x Kopa

więcej

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie informuję, iż od dnia 13.01.2020 roku ruszyły nabory wniosków dla pracodawców na obniżenie kosztów zatrudnienia.

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Romowie tak inni a tak blisko”

więcej

Multithumb found errors on this page:

There was a problem loading image 'images/artykuly/logo/image001.jpg'
There was a problem loading image 'images/artykuly/logo/image001.jpg'

Więcej
Szanowni Państwo

W zawiązku z wystąpieniem na obszarze naszego kraju ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków A/H5N8/ informujemy, że:

wirus A/H5N8/, który wykryto w stadach drobiu hodowlanego na terenie województwa lubelskiego i wielkopolskiego jest wysoce zjadliwy dla drobiu, ale nie jest patogenny dla ludzi. W związku z tym, ryzyko zakażenia się człowieka tym wirusem praktycznie nie istnieje.

Więcej

Z radością informujemy mieszkańców gminy Głuchołazy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach rozpoczął już oficjalnie nabór uczestników Dziennego Domu „Senior+” przy Al. Jana Pawła II 9. W placówce trwają trwają ostatnie prace organizacyjne, ale jest ona gotowa do przyjęcia podopiecznych. Senior+ jest kolejnym zadaniem, które gmina Głuchołazy kieruje do najstarszych członków naszej

Więcej
W imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzaty Pliszki zapraszam do udziału w konferencji, która odbędzie się 28 stycznia 2020 roku, od godz. 11:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie
w Sali Senatu, przy ulicy Armii Krajowej 7, pn. „Moja firma w 2020 roku – zmiany przepisów oraz nowe możliwości”.

Szanowni Państwo,

wobec pojawiających się ostatnio wątpliwości co do stanu szlaków prosimy o zapoznanie się ze słowami przewodnika górskiego z 

Więcej
W związku z trudnymi warunkami panującymi na szlakach prowadzących na Kope Biskupią, zalecamy rezygnację z wyjścia dzisiaj w góry i przełożenie wycieczki na inny termin.

Opolski Urząd Wojewódzki

WOJEWÓDZKIE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Alarm I stopnia

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

o przekroczeniu poziomu informowania pyłu zawieszonego PM 10

Więcej

Po raz dwudziesty pierwszy, w samo południe, 1 stycznia na najwyższym szczycie Gór Opawskich – Kopie Biskupiej (890m n.p.m.) mieszkańcy Głuchołaz, Zlatych Hor i Prudnika, przy asyście licznej grupy turystów przebywających w tym czasie w rejonie Gór Opawskich powitało wystrzałami z szampana Nowy 2020 rok. Wydarzenie zorganizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Głuchołaz stanowi od 21 lat alternatywę aktywnego spędzania pierwszego dnia w nowym roku. Tegoroczne zdobycie