Aktualności

Więcej

Część zdrojowa miasta Głuchołazy w sobotę 14 września 2019 roku zamieniła się w arenę lekkoatletycznych zmagań. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Miejski w Głuchołazach, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego oraz Szkolny Związek Sportowy w Głuchołazach. Od godziny 11.00 rozpoczęły się biegi uliczne w których wystartowało blisko 200 przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych oraz średnich. Prawdziwej rywalizacji przeplatanej uśmiechami, a czasem i łzami towarzyszyła bardzo

Więcej

Lokalna Grupa Działania Nyskie Księstwo Jezior i Gór obejmuje swoim działaniem teren Powiatu Nyskiego. Jego głównymi zadaniami są działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; aktywizowanie ludności wiejskiej; opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju oraz promocja obszarów wiejskich i małych miast położonych na obszarze swojego działania. Poprzez realizację zadań własnych LGD realizuje swoje cele zmierzające do

Więcej
Burmistrz Głuchołaz informuje, iż posiadacze tradycyjnych Kart Dużej Rodziny (ogólnopolskich), którzy złożyli wniosek o ich wydanie do 31 grudnia 2017r. mają możliwość złożenia w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach I piętro, pokój nr 16 lub 

Więcej
Szanowni państwo
,

 

W imieniu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nysie Pani Małgorzaty Pliszki przesyłam informację o organizowanym „Tygodniu Aktywności zawodowej osób po 50 roku życia”.

Więcej
Zgodnie z Regulaminem konkursu, udział w Konkursie Internautów polega na oddaniu jednego głosu na jedną realizację zgłoszoną do tegorocznej edycji w kategorii przestrzeń publiczna lub obiekt użyteczności publicznej oraz na jedną realizację spośród nominowanych do miana Najlepszej Europrzestrzeni.

 

WięcejDbałość i utrzymanie cmentarza wynikają z zadań gminy, dlatego systematycznie budowane są ich kolejne odcinki na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Utwardzenie kostką betonową alejek pomocniczych nie tylko zapewni walory estetyczne, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych prowadzących do kwater grzebalnych. To nie pierwsza tego rodzaju

WięcejPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 150.000,00 zł.

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 09 września 2019 roku do 20 września 2019 roku.

Więcej

W sobotę 7 września 2019 roku miały miejsce Dożynki Sołectwa Konradów. Tradycyjnie dziękczynienie za zbiory rozpoczęło się o godz. 16.00 Mszą św. sprawowaną w kościele pw. Chrystusa Króla w Konradowie. W czasie Mszy św. zostały poświęcone Korona Żniwna i przyniesione tegoroczne owoce ziemi. Następnie mieszkańcy sołectwa i zaproszeni goście udali się w

Więcej
Ruszyły zapisy na kolejną edycję Biegu Ulicznego w Głuchołazach. Szczegóły w Kalendarium Wydarzeń i w linku: II Bieg Przyjaźni - XVII Bieg Służb Mundurowych

Więcej

Dobiega końca jedna z największych inwestycji Gminy Głuchołazy w tym roku. Park Miejski przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie, przylegający do zabytkowej kaplicy pw. św. Rocha ma spełnić nie tylko zapotrzebowanie na tereny zieleni, ale również ma być miejscem do relaksu i mało dynamicznej rekreacji zarówno mieszkańców naszego miasta jak gości odwiedzających je. Park w swoich założeniach ma stanowić miejsce

 

Więcej

Marszałek Wo wództwa Opolskiego, zaprasza przedstawicieli Organizacji Pozarządowych działających / mających siedzibę na terenie Gminy Głuchołazy do procesu konsultacji Projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz

Więcej
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2019 r. ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2019 r. wyniosło 4 839 zł 24 gr.

Więcej
Zasady na jakich od 1 maja 2010r. odbywa się ustalanie ustawodawstwa właściwego zostały zapisane w rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (WE):

Więcej
09.08.2019 r. prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę wprowadzającą świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych. Nowe przepisy obowiązują od 1 października 2019 roku.

Więcej
Od dnia 1 października 2019 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
.