Aktualności

WięcejPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

 

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 150.000,00 zł.

 

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 26 sierpnia 2019 roku do 05 września 2019 roku.

Więcej

Mecz III kolejki opolskiej IV ligi rozegrany w dniu 24 sierpnia 2019 roku na stadionie miejskim w Głuchołazach pomiędzy Głuchołaskim Klubem Sportowym Głuchołazy (GKS Głuchołazy) a Unią Krapkowice nie należał do najlepszych w wykonaniu głuchołaskiego klubu. Po 90 regulaminowych minutach zawodnicy schodzili z płyty stadionu uzyskując

Więcej

Kopa Biskupia jako najwyższy szczyt Gór Opawskich odgrywa główną rolę w wydarzeniu, które po raz 11. skupiło zawodników kolarstwa górskiego z różnych kategorii wiekowych. W zawodach, które odbyły się w dniu 24 sierpnia 2019 roku wystartowało 44 zawodników, którzy zmagali się w ośmiu kategoriach wiekowych i na dwóch trasach: 1 z polany "Pod Pasterką" żółtym szlakiem do Górskiego Domu Turysty "Pod Biskupią Kopą" oraz 2 z tej samej polany do

 Więcej

Odbywające się raz w roku wielkie, wojewódzkie święto osób, które posiadają ogródki działkowe w tym roku znalazło swoje miejsce w głuchołaskiej Muszli Leśnej. 36. Wojewódzki Dzień Działkowca 2019 w Głuchołazach organizowany przez Polski Związek Działkowców Okręg Opolski, Rodzinne Ogrody Działkowe w Głuchołazach, Samorząd Województwa Opolskiego i Gminę Głuchołazy jest wydarzeniem, w którym osoby połączone jedną pasją mogą wymienić się

Szpital Wojewódzki w Opolu informuje, że realizuje Program badań przesiewowych raka jelita grubego finansowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Uprzejmie zapraszamy do skorzystania z możliwości przeprowadzenia bezpłatnych badań kolonoskopowych bez skierowania.

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, sporządzonego na podstawie uchwały nr XXXIX/411/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach
z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głuchołazy, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 września do 3 października 2019 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głuchołazach, 48 – 340 Głuchołazy, Rynek 15, w pokoju nr 32, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Głuchołazy na stronie internetowej bip.glucholazy.pl

Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Głuchołazy.

więcej

"Aktywne senior - zdrowy senior" - umowa podpisana ze Stowarzyszeniem Seniorów Głuchołaz "Wichrowe Wzgórze" - więcej informacji na stronie BIP - tutaj

Więcej 

Trwający od 12 lat program Gminy Głuchołazy, skierowany do wszystkich wspólnot mieszkaniowych na jej terenie, umożliwia uzyskanie dofinansowania ze środków własnych gminy na odnowienie elewacji. O zasadności wprowadzenia oraz efektach tego programu pisaliśmy już kilkakrotnie. Przy rokrocznym opracowywaniu budżetu gminy regułą stało się zabezpieczenie przez Burmistrza Głuchołaz stosownej kwoty (ok. 100 tys. zł) na jego kontynuację. Dzięki podejmowanym uchwałom przez

 Więcej

Okres wakacyjny pozwala uczniom i kadrze pedagogicznej odpocząć od zgiełku szkolnego, natłoku zadań domowych, sprawdzianów itd. Zaplanowane lub spontaniczne podróże, te wielkie i i te małe pozwolą na regenerację sił, które będą niezbędne w nowym roku szkolnym. Ale na regenerację zasługują też pomoce dydaktyczne i obiekty szkolne. Dlatego, kiedy w szkole nie ma

PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami we Wrocławiu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na zbycie prawa do użytkowania wieczystego nieruchomościami położonymi w Głuchołazach

więcej

Szanowni Mieszkańcy

 

Informuję, że Gmina Głuchołazy zamierza ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014- 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza o dofinansowanie dla projektu na  przedsięwzięcie związane z:

1.  Wymianą indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych ( w przypadku budynków jednorodzinnych ) oraz we wspólnotach mieszkaniowych (w przypadku budynków wielorodzinnych) na bardziej ekologiczne źródła ciepła.

2.     Likwidacją indywidualnych źródeł ciepła w celu przyłączenia do sieci gazowych

więcej

Więcej

Wymagająca pogoda nie zniechęciła uczestników Głuchołaskiego Maratonu Kolarskiego AUDAX 2019 do zmierzenia się ze sto dwunasto kilometrową trasą w bardzo zróżnicowanym terenie. Nie mogło zabraknąć trasy rodzinnej (27 km), na którą wyruszyły wielopokoleniowe rodziny. W dniu 4 sierpnia 2019 roku parking przy Inter Marche w Głuchołazach zamienił się w

Więcej informacji dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem - tutaj

Więcej
ZAWIADOMIENIE

w dniu 09 sierpnia 2019 r. o godzinie 8.00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ

 Więcej

W 2019 roku członkowie kolarskiego klubu Victoria Głuchołazy kierują swoją pomoc do 15-sto letniego Stanisława Bogusz z Jarnołtówka, u którego kilka tygodni temu zdiagnozowano nowotwór węzłów chłonnych czyli ziarnicę. Choć koszty podjętego już przez Stasia leczenie refundowane są z Narodowego Funduszu Zdrowia, to przeorganizowanie całego życia nie tylko