Aktualności

 Więcej

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje o wysokim prawdopodobieństwie występowania silnych wiatrów w naszym rejonie. W okresie od 15 marca (piątek) 2019 roku godz. 21.00 do 16 marca (sobota) 2019 roku godz. 11.00 występował będzie na terenie Powiatu Nyskiego silny wiatr wiejący z prędkością do 40 km/h w porywach do 85 km/h. Uprasza się mieszkańców Gminy Głuchołazy o zabezpieczenie części ruchomych na terenie posesji czy na tarasach i balkonach.

 

 Więcej

Bezpieczeństwo mieszkańców danego regionu wchodzącego w skład konkretnego państwa zapewnione jest przez różnego rodzaju instytucje, które w granicach swoich uprawnień, na powierzonym terenie realizują związane z tym zadania. Sytuacja komplikuje się kiedy zasadność prowadzonych działań ograniczona jest terytorialnym zasięgiem działania konkretnych organów czy instytucji. Aby przełamywać bariery związane z przebiegiem granicy państwowej, bariery mentalne, językowe czy prawne realizowane są wspólne szkolenia, konferencje czy

Więcej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 27 marca 2019 r. o godz. 09.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
odbędzie się

VI SESJA RADY MIEJSKIEJ

Więcej 

Na podstawie niepokojących informacjach o pojawieniu się na terenie Miasta i Gminy Głuchołazy osób bezprawnie podających się za urzędników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach ostrzegamy !!!  Wymienione osoby w celu wymuszenia szczególnie na osobach w wieku senioralnym wpuszczenia do mieszkań i domów pod pozorem wypełnienia ankiety, mogą dokonywać lub przygotowywać się do dokonania przestępstw na szkodę mieszkańców Gminy Głuchołazy. Informujemy, że pracownicy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach zobligowani są do okazania legitymacji służbowej lub potwierdzonego urzędowo pełnomocnictwa, upoważnienia. W przypadku wystąpienia opisanego powyżej zagrożenia prosimy o kontakt z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Głuchołazach pod nr telefonu 77 4092 105.

 

 Więcej

Rosnące oczekiwania mieszkańców Głuchołaz na tworzenie miejsc, w których możliwy będzie nawet krótki wypoczynek wśród zieleni po pracy czy bezpieczny spacer z dziećmi lub wnukami sprawia, że przestrzenie, których czas świetności przemija dostaną nowe życie. Jednym z takich miejsc jest park miejski usytuowany przy ul. Marii C. Skłodowskiej w Głuchołazach. Władze miejskie podjęły decyzję o przystosowaniu tego terenu do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców tak, aby

Więcej

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych. Zasady organizowania staży w 2019 r.

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy

- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie można otrzymać m.in. na:
- przedsiębiorstw, w tym udział w krajowych i międzynarodowych targach, pokazach technologii,
- opracowanie nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP oraz
- gospodarczą przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Senior na tak”. 

Treść oferty dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

 Więcej

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Od kilku lat mieszkanki Gminy Głuchołazy, zrzeszone w Kołach Gospodyń Wiejskich obchodzą Dzień Kobiet w specjalny sposób. Uroczyste spotkania w

 

Więcej

Funkcja sołtysa ma tradycje sięgające średniowiecza, a więc posiada mocno ugruntowaną pozycję w świadomości mieszkańców wsi.

Ogólnopolski Dzień Sołtysa wyznaczony na dzień 11 marca to nadarzająca się okazja złożenia życzeń wszystkim Paniom i Panom Sołtysom oraz wspierającym ich Radom Sołeckim z Gminy Głuchołazy. Za wasz wielki wysiłek i pracę na rzecz

Więcej informacji dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Więcej

Więcej 

Gmina Głuchołazy jako jednostka samorządu terytorialnego po raz kolejny dała się poznać z jak najlepszej strony w płaszczyźnie pozyskiwania funduszy. Tym razem stał się sukcesem skrupulatnie przygotowany wniosek o pozyskanie funduszy z rządowego programu „Senior+”  przez pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i

Więcej
Rusza XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne tutaj.

Więcej

22 marca 2019 r. podczas kolejnej edycji Targów Pracy „Partner” organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, które odbędą się w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 jednym z 40 wystawców będzie firma UMICORE. Na specjalnym stoisku osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat planowanych rekrutacji.