Aktualności

Więcej 

Gmina Głuchołazy jako jednostka samorządu terytorialnego po raz kolejny dała się poznać z jak najlepszej strony w płaszczyźnie pozyskiwania funduszy. Tym razem stał się sukcesem skrupulatnie przygotowany wniosek o pozyskanie funduszy z rządowego programu „Senior+”  przez pracowników Wydziału Planowania Rozwoju i

Więcej
Rusza XVII edycja Ogólnokrajowego Konkursu dla rolników "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne", organizowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne tutaj.

Więcej

22 marca 2019 r. podczas kolejnej edycji Targów Pracy „Partner” organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie, które odbędą się w Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie przy ul. Obrońców Tobruku 5 jednym z 40 wystawców będzie firma UMICORE. Na specjalnym stoisku osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat planowanych rekrutacji.

Więcej

Dzień otwarty w firmie Malta – Decor dnia 21.03.2019 roku.

Więcej
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w dniu 27 marca 2019 r. organizuje bezpłatne szkolenie „OZE - szansa na innowacyjne rolnictwo”, które odbędzie się w Opolski Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Celem spotkania jest omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Szczegółowe informację dostępne na plakacie.

Więcej
1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

www.nowe.glucholazy.pl

e-mail: sm@glucholazy.pl

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku zamierza się przekształcić Publiczną Szkołę Podstawową Nr 2 im. Józefa Wybickiego z siedzibą w Głuchołazach, ul. Aleja Jana Pawła II 9, poprzez zmianę siedziby tej szkoły na ulicę Kraszewskiego 30 w Głuchołazach.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Więcej
Program „Mama 4+” jest rodzicielskim świadczeniem uzupełniającym. Jest przeznaczone dla osób, które żeby wychować co najmniej czworo dzieci nie mogły podjąć pracy zarobkowej lub z niej zrezygnowały, a dziś żyją na granicy ubóstwa, nie mając prawa do świadczeń nawet na minimalnym poziomie. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające zapewni podstawowe środki do życia.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej - tutaj

Więcej 

Piąta sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach rozpoczęła się zaprzysiężeniem Barbary Reszki, która objęła mandat radnego z tytułu zrzeczenia się mandatu przez Andrzeja Gębalę. Składamy gratulacje nowej Radnej i życzymy wyłącznie trafnych i dobrych decyzji. Andrzej Gębala z dniem 31 stycznia 2019 roku został powołany na stanowisko

Więcej
W poniedziałek ruszył pierwszy konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 - 2030 PROO. To pierwszy tak nowoczesny i uniwersalny program dla organizacji pozarządowych. Granty będą mogły być przeznaczone na rozwój kadr, zakup sprzętu czy remont siedziby oraz na realizację codziennej systematycznej pracy w organizacjach.

Więcej informacji na stronie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Termin składania wniosków od 18.03.2019 r.  do 22.03.2019 r. Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 20.000 zł brutto.

Więcej
 
Jubileuszowa edycja Zielonej Ławeczki!
Gorąco zapraszamy do udziału w V jubileuszowej edycji konkursu grantowego "Zielona Ławeczka"!
Zbierzcie grupę sąsiadów, wspólnie stwórzcie projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złóżcie wniosek. Macie szansę na zdobycie grantu w wysokości do 1200 zł i nagrody rzeczowej w postaci

 Więcej

Uczestników Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Puchar Gór Opawskich możemy podzielić na dwie grupy: tych którzy przyjeżdżają w Góry Opawskie kolejny raz i tych, którzy przyjechali po raz pierwszy i deklarują ponowny przyjazd. Tym sposobem jeden z podstawowych celów imprezy – promocja regionu Gór Opawskich jest rokrocznie osiągnięty. Malowniczo położony na zboczu Góry Olszak w

Dotacje adresowane są do przedsiębiorców z powiatu głubczyckiego, nyskiegoprudnickiego.
Wsparcie można otrzymać na
inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny oraz inwestycje w rozwój przedsiębiorstw zwiększające skalę ich działalności, wzrost zasięgu oferty.