Aktualności

Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą : Most Kultury Festival - więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj

 

 Więcej

W dniu 28 kwietnia 2019 roku w wieku 81 lat zmarł wielki przyjaciel miasta Głuchołazy Karol Modzelewski. Historyk średniowiecza, były wiezień polityczny w okresie PRL-u, działacz polityczny uważany za jednego z ojców III Rzeczypospolitej odegrał kluczową rolę w historii najnowszej Polski. W 1964 wraz z Jackiem Kuroniem wystosował

R O L N I K U

Nie odkładaj złożenia eWnioskuPlus o dopłaty na ostatnią chwilę.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała e-wnioski o przyznanie płatności za rok 2019

do 15 maja 2019 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem - tutaj

WięcejW kwietniu 2019 roku na terenie Gminy Głuchołazy rusza po raz kolejny program propagujący tematykę ochrony środowiska. Jego celem jest rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Głuchołazy w związku z prowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

WięcejZ okazji piętnastolecia wejścia Polski do Unii Europejskiej Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła docenił opolskie samorządy za podjętą współpracę z jednostkami samorządowymi innych państw Unii Europejskiej. Wśród laureatów Opolskich Gwiazd Europy jest również Gmina Głuchołazy. W tej płaszczyźnie nasza gmina ma

Więcej
Od 27.04.2019r. rusza weekendowa linia nr 4 Bezpłatnej Komunikacji Miejskiej w kierunku Jarnołtówek, Pokrzywna (rozkład jazdy dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego). Linia zostaje uruchomiona na okres wiosenno-letni do dnia 29.09.2019r. 

Dodatkowo przewóz pasażerów na tej linii odbywać się będzie również w dniach od 01.05.2019 do 03.05.2019r. 

Więcej

 

Od kilkunastu lat fundusze europejskie są w zasięgu ręki. Osoby kreatywne wykorzystują to dobrodziejstwo na wszystkie możliwe sposoby i dzięki temu pięknieją otaczające nas miasta i wsie. Swoisty klimat regionów tworzony przez zamieszkujących je ludzi, dzięki

image001
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust. 1c, w nawiązaniu do rst. 93 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informuję, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla bendo(a)pirenu zawartego w pyle PM10

treść komunikatu - tutaj

Więcej
Burmistrz Głuchołaz, Caritas parafialna oraz Stowarzyszenie Dobroczynne zapraszają na uroczyste Śniadanie Wielkanocne dla osób ubogich, samotnych i bezdomnych. Śniadanie odbędzie się 20 kwietnia 2019 roku (Wielka Sobota) o godz. 11:00 w Ośrodku "Banderoza"

 

Zapraszamy

Więcej
Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydroży, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinych w lasach i na terenach śródleśnych w odległości do 100 m od granicy lasu.

Więcej

 Więcej

Bezpieczeństwo i czystość naszego miasta były tematem spotkania zorganizowanego przez Burmistrza Miasta Edwarda Szupryczyńskiego. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Komisariatu Policji w Głuchołazach; Państwowej Straży Pożarnej Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Głuchołazach, Straży Miejskiej w Głuchołazach, służb komunalnych oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i innych jednostek organizacyjnych zajmujący się problemami czystości i

 Więcej

Na drugie zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz (TPG) na posprzątanie szlaków turystycznych odpowiedzieli głuchołazianie, którym zależy na czystych szlakach w masywie Góry Parkowej. Wśród osób, które przyjęły zaproszenie do posprzątania szlaków znaleźli się m.in. harcerze z Głuchołaskiej drużyny ZHR oraz pracownicy Lasów Państwowych. W akcji uczestniczyła również Radna Rady Miejskiej w

Oferta na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym pn. V Festiwal Teatrów Ulicznych w Głuchołazach

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.