Aktualności

Więcej Do kogo należy obowiązek odśnieżania chodnika? Chodnik jest to wydzielona część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszych. Z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że obowiązek odśnieżania chodnika, który przylega bezpośrednio do granicy posesji, należy do właściciela nieruchomości. A zatem właściciel,

 Więcej

W trakcie ferii zimowych 2019 roku dzieci i młodzież z Gminy Głuchołazy mogą liczyć na wydarzenia zorganizowane przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach (GOSiR) oraz Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu (CK im. KOU). Głuchołaski GIOSiR oferuje wydarzenia związane z aktywnością ruchową i

Więcej 

Od 29. lat Urząd Miejski w Głuchołazach organizuje imprezę, której celem jest przede wszystkim promowanie regionu Gór Opawskich, który w przeważającej mierze leży na terenie Gminy Głuchołazy. Ponadto impreza pozwala na realizację dodatkowych założeń organizacyjnych, które pozwalają na propagowanie i popularyzowanie gry w szachy wśród

Więcej
Rada Powiatu Nyskiego nie przyjęła uchwały mówiącej o nocnym i świątecznym dyżurze tylko jednej apteki na cały Powiat Nyski, zlokalizowanej w Nysie, bez dyżurów aptek w Głuchołazach.

Burmistrz dziękuje radnym Rady Miejskiej za wspólne działanie ponad podziałami.

Sprawa będzie miała swój ciąg dalszy, o którym będziemy Państwa informować na bieżąco.

Więcej

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: komunikat nr 1/PI/2019 z dnia 23.01.2019 informuje, iż w dniu 22.01.2019 w strefie m. Opole i w strefie opolskiej.

Więcej

Uroczyste wyróżnienie najlepszych sportowców w gminie Głuchołazy za wysokie wyniki sportowe w roku szkolnym 2017/2018 odbyło się w dniu 23 stycznia 2019 roku na gościnnej sali widowiskowej Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach. W wydarzeniu jako goście zaproszeni uczestniczyli:

 Więcej

IV Sesja Rady Miejskiej w Głuchołazach oprócz ważnych, bieżących tematów była wielkim zaskoczeniem dla dyrektora Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach Jana Ćwieka. W czwartym punkcie porządku obrad zatytułowanym: „Sprawozdanie z podejmowanych działań w związku z

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Seniorzy aktywni i zdrowi”

więcej

 

Działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 z późniejszymi zmianami)

Burmistrz Głuchołaz

ogłasza otwarty konkurs  ofert na:

Zadanie w zakresie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez upowszechnianie tenisa stołowego na terenie gminy Głuchołazy w 2019 r.

więcej

 Więcej

Przed nami kolejny sezon rowerowy. Poniżej publikujemy zwiastun imprez jakie zakładamy zorganizować w 2019 r. Zawsze czynimy starania by imprezy organizowane przez KTK KTUKOL – Głuchołazy były ciekawą i atrakcyjną propozycją dla wszystkich miłośników kolarstwa i turystyki rowerowej, miłośników rekreacji. By były wspaniałą wizytówką i promocją Gminy

 Więcej

Oszustwa na leczenie córki w dniu 17.01.2019 na terenie Paczkowa, gm. Nysa !!!
Opolska Policja informuje o aktywności oszustów działających między innymi metodą „na wnuczka” i „na policjanta”. Przestępcy podszywają się pod policjantów i

Więcej 

Jak w całym kraju, również w Głuchołazach 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się pod hasłem POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE - gramy dla dzieci małych i bez focha - na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Idea jak zwykle zacna i szlachetna. Zebrane datki przeznaczone zostaną na zakup nowoczesnego

Więcej
Zarząd Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór realizującego Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, ogłasza nabór wniosków na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Szanowni Państwo,
decyzją Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dzień 19 stycznia 2019 roku,
będzie dniem żałoby narodowej.

W tym dniu uczcijmy pamięć zamordowanego Pana Pawła Adamowicza,
Prezydenta Gdańska.

Prosimy wszystkich mieszkańców o uszanowanie żałoby narodowej oraz
o oddanie hołdu pamięci zmarłego.

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                          Burmistrz Głuchołaz
w Głuchołazach                                                                                               Edward Szupryczyński
dr hab.  Mariusz Migała                                                                                                                  


czarna wstążka