Aktualności

 

Więcej

Od dnia 08 stycznia 2020 r. do dnia 21 stycznia 2020 r. na terenie Gminy Głuchołazy odbyły się Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych  - etap gminny. 119 uczniów ze szkół podstawowych wzięło udział w dziesięciu konkursach przedmiotowych tj: Konkursie Polonistycznym, Języka Angielskiego, Języka Niemieckiego, Konkursie Matematycznym, Historycznym, Geograficznym, Biologicznym, Chemicznym oraz Fizycznym. Poniżej przedstawiamy wyniki.

Więcej
Wraz z nastaniem 2020 roku LUX MED kontynuuje akcję bezpłatnych badań mammograficznych dla Pań w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.

Więcej

Rozwój sieci oświetleniowej na terenie sołectw Gminy Głuchołazy realizowana jest cyklicznie i w poszczególnych sołectwach podejmowane są działania z tego zakresu w tych rejonach wsi gdzie występuje takie zapotrzebowanie. W dniach od 2 do 20 grudnia realizowana była inwestycja pod nazwą  „Dobudowa Oświetlenia w Pasie Drogi Powiatowej nr 1624 w Biskupowie Dz. Nr 475- I etap budowa 4 słupów oświetleniowych od słupa nr 477 w stronę słupa nr 205”. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ”AMICAR” Mieczysław Kokurowski z Nysy. Projekt został opracowany przez

Więcej

W ciągu 20 miesięcy okupacji sowieckiej ze wschodnich terenów ziem polskich, w czterech masowych deportacjach – 10 luty, 13 kwietnia i 20 czerwca 1940 roku oraz 21 czerwca 1941 roku wywieziono co najmniej 1,6 mln. Obywateli ( Rzeczypospolitej Polskiej ) na syberyjską tajgę i stepy Kazachstanu. Wywieziono ich w najbardziej nieludzkich warunkach dlatego umierali w czasie transportu. Rozłąka z ojczyzną sprawiła, że nękająca zesłańców bieda, głód, choroby i niewolnicza praca były dla nich jeszcze dotkliwsze. (fragment wystąpienia pana Ryszarda Marcinka z Związku Sybiraków - Oddział Terenowy w Głuchołazach). 

Niedzielne przedpołudnie 9 lutego 2020 roku było czasem smutnych wspomnień i

Więcej
Projekt skierowany dla osób w wieku 15-29 lat, które nie pracują i nie uczą się stacjonarnie, nie są zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne, zamieszkują województwo opolskie oraz posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Uczestnicy projektu uzyskują możliwość odbycia szkoleń zawodowych, odbywają spotkania z doradcą, job coachem oraz pośrednikiem pracy. W ramach projektu przewidziano stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe (na okres realizacji stażu do 5 miesięcy).

Więcej

Towarzyszy szachistom oraz mieszkańcom Gminy Głuchołazy od trzydziestu lat. Od samego początku z roku na rok rozrastał się, by znaleśc grono stałych zawodników uczestniczących w rankingu FIDE. 8 lutego 2020 roku zainaugurowano jego XXX. edycję, w której weźmie udział 127 zawodników w różnych kategoriach wiekowych. W sobotę 8 lutego 2020 roku na terenie Gminy Głuchołazy odbyło się otwarcie trzech turniejów szachowych w ramach Jubileuszowego Festiwalu Szachowego z okazji XXX lecia Pucharu Gór Opawskich na pograniczu polsko - czeskim. Arenami tych wydarzeń były

Więcej

Tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół w Głuchołazach - klasa IV Technikum o kierunkach Informatyka i Hotelarstwo w dniu 6 lutego 2020 roku brawurowo wykonali "chodzonego" na głuchołaskim Rynku. Wydarzenie otworzyli Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński oraz dyrektor Zespołu Szkół w Głuchołazach Marzena Grubiak. Pomimo niesprzyjającej pogody uczniowie Zespołu Szkół w Głuchołazach zachwycili zgromadzoną publiczność, gracją w wykonaniu chodzonego oraz wytrwałością i wdziękiem. Publiczność, na którą

Więcej

W dniu 5 lutego 2020 roku na deskach Sali Widowiskowej Centrum Kultury im. KOU w Głuchołazach wręczone zostały stypendia sportowe za wybitne i bardzo dobre wyniki sportowe osiągnięte w okresie od września do grudnia 2018 oraz cały 2019 rok. Wśród gości zaproszonych znaleźli się: Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej :

Ogłoszenie konkursu  na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Bajka w Głuchołazach - tutaj

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Bodzanowie - tutaj

 

WięcejW bieżącym roku zostaną oddane do użytku toalety przy jednym z budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie. Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie wraz z budową budynku sanitariatów, łącznika, przebudową schodów zewnętrznych, budową pochylni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowany jest przez firmę Zakład Remontowo – Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław. Całkowity koszt realizacji tego

WięcejDla mieszkańców nowo powstałych osiedli domków jednorodzinnych w rejonie Głuchołaz , których ostateczny kształt zobaczymy może za kilkanaście lat ważnym elementem jest oświetlenie ulic. To jeden z podstawowych elementów podnoszących bezpieczeństwo mieszkańców, a co za tym idzie ich poziom życia na terenie Gminy Głuchołazy. Kierując się dobrem mieszkańców tych osiedli Gmina Głuchołazy zakończyła właśnie pierwszy etap budowy oświetlenia na ulicach Witolda Lutosławskiego i Stanisława Ornowskiego. Zadanie pod

Więcej
Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

 UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 497.000,00 zł. Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 12 do 19 lutego 2020 roku. Pracodawca ubiegający się w 2020 r. o przyznanie środków KFS na finansowanie lub współfinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców musi spełnić przynajmniej jeden z poniższych priorytetów.

Na rok 2020, w którym to bezpośrednio mieszkańcy zdecydują o przeznaczaniu środków w tym roku budżetowym. 

Zgodnie z § 1 ust.2 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy stanowiącym załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/60/10 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 w sprawie  ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy ,,Prawo składania propozycji zadań przysługuje wyłącznie osobom zamieszkałym na terenie Gminy Głuchołazy”.      

Więcej

Z dniem 31 stycznia 2020 roku dr Paweł Szymkowicz – wieloletni Naczelnik Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu zakończył pracę w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych urzędników głuchołaskiego samorządu, pomysłodawca i organizator największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń promujących nasze miasto, a także społecznik, Radny Powiatu Nyskiego, działacz i wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół Głuchołaz. Burmistrz Głuchołaz w imieniu swoim i wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Głuchołazach serdecznie dziękuje za wiele lat wspólnej pracy na rzecz społeczności Gminy Głuchołazy życząc jednocześnie pasma sukcesów zarówno w działalności zawodowej jak i w życiu prywatnym. Pawle – dziękujemy!

Jednocześnie Burmistrz Głuchołaz ogłosił konkurs na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Szczegóły na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. 

Więcej

Opisywana w poprzednich nr Głuchołaskiego Informatora Samorządowego inwestycja Gminy Głuchołazy dotycząca utworzenia domu dziennego pobytu dla seniorów nabiera kształtów. Jej uroczystego otwarcia w dniu 31 stycznia 2020 roku dokonali przedstawiciele władz samorządowych w osobach : Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała przedstawiciel administracji rządowej Wicewojewoda Opolski Teresa Barańska, Poseł na Sejm RP Rajmund Miler, proboszcz