1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy - deklaracja

2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy - deklaracja

3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość na której znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku - deklaracja

4. Deklaracja dla mieszkańców nieruchomości zamieszkałych bez oświadczenia - deklaracja

5. Oświadczenie o zamieszkaniu poza terenem gminy - oświadczenie

 

 Zgoda o dobrowolnym przystąpieniu do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi