Drukuj

 

LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB TAKSÓWKĄ

 

 

Miejsce złożenia wniosku o wydanie licencji :

 

Urząd Miejski w Głuchołazach,

ul. Rynek 15

 

Informacji w zakresie uzyskania licencji udziela:

Wydział Wspierania Rozwoju Przedsiębiorczości

i Zamówień Publicznych

I piętro pok. nr 19 , tel 774092126

 

 

Godziny przyjmowania klientów:

 

poniedziałek :7:00-16:00

wtorek, środa, czwartek :7:00-15:00

piątek:7:00-14:00

 

 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony pojazd i obszar gminy na

czas określony nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.


 

Podstawa prawna:

 

 

 Opłaty:

 

Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 

 

 

W przypadku zmiany licencji, z powodu zmiany danych w niej zawartych, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, o której mowa powyżej,

stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie licencji t.j.:

 

 

 

Opłatę za wydanie lub zmianę licencji należy uiścić w kasie urzędu

lub dokonać wpłaty przed złożeniem wniosku na rachunek gminy:

 

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY O/GŁUCHOŁAZY

 

12 8891 0000 2015 6507 9312 001

 

 Termin załatwienia sprawy:

 

Na podstawie art.35 KPA sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki , gdy sprawa wymaga prowadzenia postępowania

wyjaśniającego -nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana-nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia

postępowania.

 

 Tryb odwoławczy:

 

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji , za pośrednictwem

Burmistrza Głuchołaz

 

 

Wniosek  o wydanie licencji oraz załączniki do wniosku:

 

wniosek o wydanie licencji-taxi

wykaz pojazdów samochodowych

oświadczenie dobra reputacja

oświadczenie o zamiarze zatrudniania kierowców