FORMY WSPARCIA DLA OSÓB CHCĄCYCH ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

 Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą ???, jesteś osobą bezrobotną ,absolwentem centrum integracji społecznej, absolwentem klubów integracji społecznej skorzystaj z form wsparcia oferowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie

 

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym m.inn. na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji
i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności, możesz otrzymać z Funduszu Pracy bezzwrotne środki do:

 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia

 

Więcej informacji :

 http://www.pup.nysa.pl/dla_bezrobotnych/srodki_na_rozpoczecie_dzialalnosci.html

FORMY WSPARCIA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

 

 

 *Prowadzisz działalność gospodarczą??

  *Szukasz informacji?? jak pozyskać środki na rozwój swojej działalności

 *Chcesz poszerzyć zakres swojej działalności wprowadzając nowe produkty lub usługi???

   -szukasz na ten cel środków??, chcesz skorzystać z funduszu pożyczkowego???

 

informacji w tym zakresie możesz uzyskać w :

LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM

FUNDUSZY EUROPEJSKICH W NYSIE

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/lokalny-punkt-informacyjny-funduszy-europejskich-w-nysie/

NYSKIM KSIĘSTWIE JEZIOR I GÓR

http://ksiestwo.nysa.pl/

OPOLSKIM CENTRUM ROZOWOJU GOSPODARKI

http://www.ocrg.opolskie.pl/

WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

http://www.wfosigw.opole.pl/aktualnosci

URZĘDZIE  MARSZAŁKOWSKIM WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

http://rpo.opolskie.pl/

* Jeżeli masz mniej niż 30 lat

  • prowadzisz działalność gospodarczą lub

  • oczekujesz na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Powiatowego Urzędu Pracy lub

  • masz przyznaną z Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej to możesz zostać uczestnikiem programu   KARTA MŁODEGO PRZEDSIĘBIORCY