ul. M. Konopnickiej 2,

48-340 Głuchołazy

stadion 1

Na podstawie decyzji Burmistrza Głuchołaz z dnia 06.07.2015 r. Zarządcą Stadionu Miejskiego jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach

REGULAMIN STADIONU