ul. Skłodowskiej 32

48-340 Głuchołazy

 

Hala sportowa posiada nawierzchnię syntetyczną i ma możliwość podziału na 3 równe sektory mieszczące pełnowymiarowe boiska do siatkówki. Do dyspozycji sportowców są 4 szatnie z pełnym węzłem sanitarnym, a dla kibiców na specjalnym balkonie przygotowanych jest 150 miejsc siedzących. Na co dzień hala sportowa jest areną rozgrywek II ligi siatkówki mężczyzn, śląsko - opolskiej ligi koszykówki dziewcząt oraz wielu innych imprez sportowych.

 

Na podstawie decyzji Burmistrza Głuchołaz z dnia 24.03.2011 r. Zarządcą Hali Sportowej  jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Głuchołazach

 

Dane techniczne:

Wymiar całkowity podłogi 22m x 44m

Wysokość 7,50m

Oświetlenie 700 lux.

 

Cennik:

 • wynajęcie całego obiektu na zajęcia sportowe - hala, natryski, widownia 150,00zł. za 1 godz.
 • wynajęcie hali na zajęcia sportowe bez widowni 75,00 zł za 1 godz.
 • wynajęcie hali na  zajęcia sportowe bez natrysków i widowni 60,00 zł. za 1 godz.
 • wynajęcie 1/3 hali na zajęcia sportowe bez widowni 35,00 zł za 1 godz.
 • wynajęcia 1/3 halina zajęcia sportowe bez widowni, bez natrysków 30,00 zł. za 1 godz.
 • wynajęcie całego obiektu na imprezy komercyjne 250,00 zł. za 1 godz.
 • udostępnienie hali - sporty sektorowe, indywidualne* 5,00 zł. za 1 osobo/godz.
 • udział w zajęciach "Gimnastyka przy muzyce" - jednorazowo*  9,00 zł / 1 zajęcie
 • udział w zajęciach "Gimnastyka przy muzyce" - karnet*  55,00 zł / 1 miesiąc
 • udostepnienie sauny  40,00 zł / 1 godz.
 • uczestnictwo w projektach sportowych i rekreacyjnych  - wg kalkulacji projektu
 • dzierżawa powierzchni użytkowej pod automaty sprzedające - wg umowy
 • dzierzawa / najem pod działalność gastronomiczną / wystawienniczą   40,00 zł / 1 godz - dłuższa aktywność do negocjacji

 

* na podstawie Uchwał nr XXVI/256/12 i XXVI/257/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. posiadaczom karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” przysługuje ulga w wysokości 50% ceny. Karty są ważne jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i w okresie funkcjonowania programu. Przy grupach zorganizowanych, sportach zespołowych oraz działalności komercyjnej zniżka nie przysługuje. Kwotę zniżki skutkującą groszami zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

W przypadku wynajmu pomieszczeń i obiektów na organizowane przez stowarzyszenia, organizacje i kluby sportowe imprezy kulturalno - sportowe o charakterze charytatywnym, a także wynajmu na rzecz sponsorów GOSiR, odstępuje się od opłat określonych niniejszym cennikiem. Przy największych imprezach np. Dożynki Gminne, Dni Głuchołaz, Dzień Dziecka, itp. - przy wynajmie i dzierżawie, dopuszcza się przeprowadzenie konkurs ofert.