Lodowisko zlokalizowane jest na kompleksie sportowym Orlik 2012 przy ul. Boh. Warszawy 10. Dojazd od strony LO lub targowiska przy ul. Moniuszki (koło rzeki Biała).

 

BIAŁY ORLIK - jest to najnowszy w gminie obiekt sportowy i stanowi doskonałe uzupełnienie orlikowej oferty w okresie zimowym. Lodowisko zlokalizowane jest na boisku wielofunkcyjnym i posiada sztucznie mrożoną nawierzchnie naturalną oraz demontowalne bandy.

 

REZERWACJA LODOWISKA

 

REGULAMIN LODOWISKA

CENNIK - zgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia Nr 787-PR.183/2012 Burmistrza Głuchołaz z dn.13 grudnia 2012 r.

Bilet normalny 4)*)

-

4,00

/

45 min

Bilet ulgowy 1) 3) 4)*)

-

2,00

/

45 min

Wynajem lodowiska

-

120,00

/

45 min

Wynajem lodowiska dla zorganizowanych grup (z opiekunem) z placówek oświatowych i świetlic z terenu Gminy Głuchołazy 2)

-

40,00

/

45 min

Wypożyczenie pary łyżew*

-

3,00

/

45 min

Ostrzenie pary łyżew*

-

3,00

Kaucja za wypożyczenie

-

60,00

lub dokument tożsamości (legitymacja, dowód osobisty, paszport)

Opłata za zniszczenie / zagubienie łyżew

-

60,00

 

1) Bilet ulgowy przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 18 - na podstawie legitymacji szkolnej

2) W okresie ferii zimowych dla województwa opolskiego oraz przerwy świątecznej grupom zorganizowanym (z opiekunem) z placówek oświatowych i świetlic z terenu Gminy Głuchołazy w godzinach od otwarcia lodowiska do godz. 13.00 przysługuje wstęp wolny (nie dotyczy wypożyczenia łyżew)

3) W okresie ferii zimowych dla województwa opolskiego oraz przerwy świątecznej dzieciom i młodzieży szkolnej do lat 18 w godz. od 13.00 do 17.00 przysługuje wstęp wolny (nie dotyczy wypożyczenia łyżew)

4) dla grup liczących conajmniej dziesięć osób zniżka 5%

 

* na podstawie Uchwał nr XXVI/256/12 i XXVI/257/12 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2012 r. posiadaczom karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+” oraz karty „Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora” przysługuje ulga w wysokości 50% ceny. Karty są ważne jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość i w okresie funkcjonowania programu. Przy grupach zorganizowanych, sportach zespołowych oraz działalności komercyjnej zniżka nie przysługuje. Kwotę zniżki skutkującą groszami zaokrągla się do pełnych złotych w górę.

 

GODZINY OTWARCIA LODOWISKA BIAŁY ORLIK:

 Od poniedziałku do piątku lodowisko jest czynne od godz. 9.00 do 21.00 z przerwą techniczną od godz. 14.00 do 15.00.

W soboty, niedziele i święta lodowisko jest czynne od godz. 10.00 do 21.00 z przerwą techniczną od godz. 14.00 do 15.00.