zbudowano w II połowie XIII wieku, a następnieprzebudowano okresie gotyku i baroku. Dotychczasowe badania architektoniczne umożliwiły wydzielenie podstawowych faz jego rozwoju. Pierwsza głuchołaska fara wzmiankowana była po raz pierwszy w dokumencie z 1285 roku. Nie znamy dokładnego wyglądu tamtej świątyni. Na podstawie zachowanych dokumentów i badań architektonicznych możemy tylko w przybliżeniu odtworzyć wygląd pierwszego kościoła parafialnego. Pierwotnie składał się on z trójprzęsłowego korpusu nawowego, prezbiterium z zakrystią oraz, zachowanego do dziś, dwuwieżowego masywu zachodniej elewacji (tzw. westwerku), nawiązujący jeszcze do

Gluzy Wieża Bramy Górnej po raz pierwszy wzmiankowana w 1418 roku. Swą obecną wysokość 25 m uzyskała po przebudowie ok. 1600 roku, w tym czasie ozdobiono ją renesansową attyką, a w 1903

Znajduje się przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Budowla miała on charakter obronny, o czym świadczy dokument biskupi z 1472r., nakazujący budowę wieży strażniczej przy wójtostwie. Budynek ten prawdopodobnie wcześnie wymurowano, gdyż,

Obecny zbudowano 1626-27 na miejscu wcześniejszejkaplicy, wzmiankowanej w 1472 roku. Kaplica miała powstać już ok. 1350 roku w okresie wielkiej epidemii dżumy, natomiast kościółek zbudowano w czasie straszliwej epidemia cholery, która dotknęła cały

Wybudowany został w latach 1865- 1866 z datków miejscowych ewangelików. Projekt opracował i kierował budową Hartman z Nysy. Wnętrze kościoła zdobi

Zostały wybudowane w większości po pożarach w 1834 roku. Wszystkie zostały przebudowane jeszcze w XIX wieku i na pocz. XX w. Domy otaczające Rynek są zgrupowane w 4 pierzejach (Dolna, Górna, Kościelna i „Ku słońcu"). Są to skromne, zwykle dwu- lub trzypiętrowe budowle o dachach płaskich lub pulpitowych. Krytych papą lub dachówką. Najwęższe kamieniczki przypominają

W rozwijająca się od II połowy XIX wieku uzdrowiskach na Głuchołaz, powstawały budowle związane ściśle z tym rodzajem działalności. Zbudowane w XIX i na początku XX wieku sanatoria, domy zdrojowe, wille, pensjonaty, a nawet