Zostały wybudowane w większości po pożarach w 1834 roku. Wszystkie zostały przebudowane jeszcze w XIX wieku i na pocz. XX w. Domy otaczające Rynek są zgrupowane w 4 pierzejach (Dolna, Górna, Kościelna i „Ku słońcu"). Są to skromne, zwykle dwu- lub trzypiętrowe budowle o dachach płaskich lub pulpitowych. Krytych papą lub dachówką. Najwęższe kamieniczki przypominają

o średniowiecznym układzie wąskich działek wokół Rynku. W niektórych zachowały się sklepione sienie, dekoracja stiukowa czy pilastrowa zdobienia fasad, nawiązujące do klasycyzmu. Część domów na starym mieście została odrestaurowana. W Rynku w kamienicy nr 4 od 1834 r. mieściła się siedziba władz miasta, które przeniosły się tam po rozebraniu starego ratusza znajdującego się w centralnej części Rynku. W 1867 roku nowemu ratuszowi dobudowano drewnianą wieżyczkę z zegarem
pochodzącym z wieży kościelnej i założono dzwonek. Fasadę zaś ozdobiono pilastrami i postaciami "amorków".

 

Chrobak P., Szymkowicz P., Biała, Bělá, Biele, Głuchołazy 2007, s. 72.