Drukuj

Znajduje się przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Budowla miała on charakter obronny, o czym świadczy dokument biskupi z 1472r., nakazujący budowę wieży strażniczej przy wójtostwie. Budynek ten prawdopodobnie wcześnie wymurowano, gdyż,

widoczna na obrazie z poł. XVII w., siedziba wójta ma cechy późnogotycko-renesansowe. W latach 1622-1787 w posiadaniu jezuitów. W 1815 roku zespół został nabyty przez miasto. Wójtostwo spłonęło w czasie wielkiego pożaru w 1834 roku. Odbudowany budynek przekształcono na szkołę. W czasie kolejnej przebudowy w 1880 roku rozebrano wieżę. Wskutek licznych przebudów zespól zatracił pierwotne cechy stylowe. Budowla składała się z dwóch skrzydeł wokół dziedzińca. Starszymi elementami są sklepienia: kolebkowo-krzyżowe w sieni i żaglaste na piętrze.

 

Chrobak P., Szymkowicz P., Biała, Bělá, Biele, Głuchołazy 2007, s. 71.