III Głuchołaski Międzypokoleniowy Test Historyczny "polskie Symbole Narodowe"

Działania Burmistrza
Termin: poniedziałek, 29 kwiecień 2019 11:00 - 13:00

Miejsce: Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach

 

Regulamin Głuchołaskiego Międzypokoleniowego Testu Historycznego – 2019

 

 

I. Zasady ogólne.

 

1. Organizatorami Głuchołaskiego Międzypokoleniowego Testu Historycznego jest Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz „Wichrowe Wzgórze”.

 

2. Informacji dotyczących organizacji, przebiegu i wyników konkursu udziela Prezes Stowarzyszenia przez

 

pocztę internetową wichrowzgorze@wp.pl

 

3. Test objęty został patronatem Burmistrza Głuchołaz.

 

II. Cele Testu.

 

1. Popularyzacja wiedzy z zakresu historii narodowej.

 

2. Uczczenie święta narodowego – rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

3. Integracja międzypokoleniowa.

 

4. Rozwój zainteresowań historycznych uczestników.

 

III. Uczestnictwo w Teście.

 

1. Test ma charakter otwarty i skierowany jest do młodzieży oraz osób starszych.

 

2. Przystąpienie uczestników do testu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Testu.

 

3. Test przeprowadzany jest w trzech kategoriach:

 

a) seniorzy,

 

b) uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum,

 

c) uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

 

4. Test przeprowadzany jest jednoetapowo.

 

5. Laureatami testu w każdej z kategorii zostają uczestnicy, których wyłoni komisja konkursowa na podstawie ustalonych kryteriów.

 

6. Laureaci testu otrzymają nagrody ufundowane przez Burmistrza Głuchołaz.

 

IV. Zasady organizacji oraz procedury sprawdzania i oceniania.

 

1. Zgłoszenie udziału w teście następuje poprzez e-mail wichrowzgorze@wp.pl do 26 kwietnia 2019 r.

 

2. Organizacja testu i nadzór nad jego przebiegiem spoczywa na Prezes Stowarzyszenia, która:

 

a) powołuje 3 osobową komisję konkursową, w skład której wchodzi co najmniej jeden nauczyciel historii;

 

b) ustala procedurę kodowania prac;

 

c) wraz z komisją konkursową ustala kryteria i schemat oceniania testu.

 

d) przekazuje zakodowane prace komisji konkursowej do sprawdzenia i oceny.

 

e) wraz z komisją konkursową ustala listę laureatów.

 

3. Termin uroczystego podsumowanie konkursu zostanie podany laureatom wraz z wynikami testu.

 

4. Test odbędzie się 29 kwietnia 2019 r. o godz. 11 w Gimnazjum Publicznym Nr 1 .

 

V. Postanowienia końcowe.

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator konkursu.

 

2. Zakres tematyczny testu obejmuje historię polskich symboli narodowych.

 

3. Z udziału w teście wykluczeni są obecni i byli nauczyciele historii oraz języka polskiego.

 

 

 

Organizatorzy:

 

Stowarzyszenie Seniorów Głuchołaz „Wichrowe Wzgórze”.

 

 

Zgłoszenia do 26 kwietnia 2019 r. : wichrowzgorze@wp.pl

 

 

 

Terminy


  • poniedziałek, 29 kwiecień 2019 11:00 - 13:00

Wspierane przez iCagenda