Jak zgłosić interwencję 

Jeżeli jesteś świadkiem popełnionego wykroczenia,

widzisz nieprawidłowości lub coś cię niepokoi,

zadzwoń do Straży Miejskiej pod numer telefonu

77 40 92 105

lub zgłoś zdarzenie e-mailem

sm@glucholazy.pl

lub osobiście w siedzibie Straży Miejskiej

Głuchołazy ul. Rynek 15 pokój nr.7

Pamiętaj, iż zgłaszanie nieprawdziwej interwencji grozi sankcjami prawnymi przewidzianymi w Kodeksie Wykroczeń

Art. 66. § 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500zł.

  § 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do 1000zł.