Drukuj

 

mrs

 

 Miejska Rada Seniorów w Głuchołazach powołana została przez Radę Miejską UCHWAŁĄ NR VII/60/15 z dnia 25 marca 2015 r.  „w celu zapewnienia osobom starszym wpływu na sprawy dotyczące społeczności lokalnej, w tym na sprawy dotyczące osób starszych…” Aktem prawnym regulującym zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania MRS jest Statut Miejskiej Rady Seniorów, będący Załącznikiem do Uchwały. Miejska Rada Seniorów jest organem o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym.  

 

Głównym celem działania  Rady, jest służenie osobom starszym poprzez reprezentowanie ich interesów wobec władz Gminy Głuchołazy, a także aktywizacja środowiska osób starszych w życiu społecznym i publicznym. 

 

MRS jest powoływana na okres kadencji Rady Miejskiej.

Posiedzenia MRS odbywają się raz w kwartale w Sali posiedzeń na II piętrz Urzędu Miejskiego.

Radni pełnią dyżury w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w holu Urzędu Miasta na II piętrze w godz. 11.00 - 12.30 

 

Harmonogram posiedzeń MRS w 2017 roku: 

 

 

Skład osobowy Miejskiej Rady Seniorów:

 

 

Adres e-mail: rs@glucholazy.pl

 

Wiecej informacji o MRS na stronie Biuletynu Informacji Publicznej