Zawiadomienie o zwołaniu

XIII posiedzenia Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach

 

Zgodnie &6 ust. 7 Statutu Miejskiej Rady Seniorów w Głuchołazach stanowiącej załącznik do Uchwały NRVII/60/15 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskie Rady zwołuję

 

8 maja 2018 r. o godz. 11:00 

 

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

XIII posiedzenie Miejskiej Rady Seniorów.  

 

 

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

Elżbieta Zborowska