Wymieniony w 1249 r. jako Silva Nostra i w 1268 jako Novowaldow.
Najstarszy wiejski obiekt to kościół znany już około 1300 r. W 1579 r. poświęcony NMP i św. Jadwidze. Obecny wybudowany został w latach 1819-1823 pod kierunkiem inspektora budowlanego Wollenhaupta w stylu późnego klasycyzmu ''arkadowego''. Ołtarz jest dziełem Michała Klahra III i pochodzi z roku 1825 r. Dziełem prymitywnego kamieniarstwa jest rzeźba niewiasty z datą 1676 wiązana przez tradycję ludową ze św. Jadwigą. Niektórzy historycy sztuki twierdzą, że jest to relikt prymitywnego nagrobka.
Wieś ma charakter rolniczy. Wieś jest zwodociągowana. Kursuje linia autobusowa PKS.

 

Sołtys: Teresa Wilk

Rada sołecka:

  • Maria Bławicka
  • Marian Bławicki
  • Leszek Bajak
  • Kazimierz Wilk - przewodniczący
  • Józefa Wróbel
  • Piotr Wróbel
  • Ewa Żak