Ta typowa ulicówka, licząca ok. 6 km długości, położona jest w dolinie Białej Głuchołaskiej. Wioska pierwotnie (1263) nosiła nazwę Long villa (Długa Wieś), od 1368 r. Langendorf. W średniowieczu była w posiadaniu wójta Głuchołaz. W 1622 r. wraz z wójtostwem przeszła w ręce jezuitów, którzy wznieśli tu klasztor. Obecny budynek klasztorny pochodzi z XVIII stulecia i jest użytkowany przez ojców oblatów. W XVIII wiecznym kościele parafialnym p.w. św. Józefa Robotnika, przebudowanym w XIX wieku, zachowały się kaplice z XVI wieku. W 1945 r.  wiodła tędy trasa marszu śmierci więźniów oświęcimskiego obozu. Na terenie wioski zamordowano 60 więźniów. W 1997 r. miejscowość tę nawiedziła wielka powódź. Biała Głuchołaska zalała 150 ha pól i 186 budynków, zerwała dwa mosty, z których jeden odbudowany został w 1999 r. Integralną częścią wioski jest Rudawa.

 

Sołtys: Landwójtowicz Jerzy

Rada sołecka:

  • Gargol Mateusz Józef
  • Gargol Piotr Jacek
  • Janocha Józef
  • Kita Jadwiga
  • Litowińska Ewa Bogusława
  • Zelek Adam Rafał
  • Szewczyk Bogdan Robert