Wieś położona na Przedgórzu Paczkowskim, na pn. zach. od Głuchołaz, przy trasie Głuchołazy - Sławniowice. Po raz pierwszy wymieniona została w 1231r. jako Bissopeswalde (Biskupi Las). Na wysokim wzniesieniu widoczna jest imponująca sylwetka zabytkowego kościoła, pierwotnie gotyckiego, przebudowanego w 1770 r. na barokowy. Przy wejściu do kruchty znajduje się płyta nagrobkowa z 1538 r., wewnątrz zaś rokokowa ambona i ołtarz w tym samym stylu. Obecnie wieś ma charakter rolniczy.

 

Sołtys: Dariusz Żakon

Rada sołecka:

  • Grzegorz Chudoba
  • Jerzy Drząszcz
  • Bogdan Łodziana - przewodniczący
  • Piotr Pilipiów
  • Ryszard Twardela
  • Tadeusz Tyszkowski