Wieś położona na Przedgórzu Paczkowskim, na pn. zach. od Głuchołaz, przy trasie Głuchołazy - Sławniowice. Po raz pierwszy wymieniona została w 1231r. jako Bissopeswalde (Biskupi Las). Na wysokim wzniesieniu widoczna jest imponująca sylwetka zabytkowego kościoła, pierwotnie gotyckiego, przebudowanego w 1770 r. na barokowy. Przy wejściu do kruchty znajduje się płyta nagrobkowa z 1538 r., wewnątrz zaś rokokowa ambona i ołtarz w tym samym stylu. Obecnie wieś ma charakter rolniczy.

 

Sołtys: Babiec Ryszard

Rada sołecka:

  • Chudoba Grzegorz Piotr
  • Drząszcz Jerzy Antoni
  • Łodziana Bogdan Dariusz
  • Pilipów Józef Kazimierz
  • Pilipów Piotr Józef
  • Twardela Ryszard Jan