Do zakresu działania Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:


1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych w tym :
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych i opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla GIODO,
b) opracowywanie i aktualizacja dokumentacji ochrony danych osobowych oraz przestrzeganie zasad w niej
określonych,
c) zapoznanie osób upoważnionych do przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych,
2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych,
3) opracowywanie sprawozdania dla Administratora Danych Osobowych i dla GIODO, jeśli tego zażąda.