Więcej informacji dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznych :

Urząd Miejski - tutaj

Prawo o aktach stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk - tutaj

Ewidencja ludności - tutaj

Dowody osobiste - tutaj

Informacja o ograniczeniu prawa dostępu w toku postępowań planistycznych - tutaj

Informujemy, że od dnia 7 stycznia 2018 roku funkcjonuje nowy Biuletyn Informacji Publicznej, dostępny pod adresem http://bip.glucholazy.pl/7/strona-glowna-bip.html. Do nowego Biuletynu prowadzi również "ikonka" BIP w prawym górnym rogu strony.